Oblaci

ZOBOWIĄZANIA OBLATÓW

Oblat benedyktyński, wypełniając swoje powołanie „w świecie”, dąży do pełni chrześcijańskiego życia według wskazań Regułyświętego Benedykta, w sposób możliwy dla niego do zrealizowania.

Uczestniczy w modlitwie Kościoła odmawiając wybraną część Liturgii Godzin, w łączności ze wspólnotą mnichów, z którą się związał.

Rozwija życie osobistej modlitwy w formie odpowiadającej jego powołaniu i duchowym potrzebom.

Regularnie poświęca czas na czytanie Pisma świętego i lekturę duchową.

Zachowuje osobistą łączność ze wspólnotą mnichów, zwłaszcza przez osobę prefekta oblatów. Jeżeli to możliwe, przynajmniej raz w roku przyjeżdża do klasztoru na indywidualne dni skupienia.

Wśród najbliższych i wszędzie, gdzie się znajduje, swoim życiem i słowem daje świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa.

Dzieli się z innymi odkrytym bogactwem charyzmatu benedyktyńskiego.

OBRZĘD POŚWIĘCENIA MEDALIKA ŚW. BENEDYKTA

K. Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się:  Pobłogosław, Panie Boże, ten medalik naszego Ojca świętego Benedykta i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go nosił, był przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego ojca świętego Benedykta: pobłogosław ten medalik i spraw, aby każdy, kto będzie go nosił i dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów nam udzielonych.

 

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O ZACHOWANIE DUCHA ŚW. BENEDYKTA

Antyfona: Chwalebny sługo Pana, Ojcze i Mistrzu mnichów Benedykcie, wyjednaj nam wszystkim wieczne zbawienie.

K. Módl się za nami święty Ojcze Benedykcie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, + spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

 

Antyfona: Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.

W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna + i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, * spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci, + spraw, prosimy Cię, * aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.073050022125244