Oblaci

XIII Rekolekcje Oblatów Lubińskich 2018

W dniach od 6 do 9 września 2018 roku odbywały się w naszym opactwie rekolekcje dla wspólnoty oblatów lubińskich. Ten szczególny czas poświęcony na modlitwę i rozmyślanie jest corocznym wydarzeniem dla naszych oblatów, którzy, jak to określają Statuty, przynależą „w sposób rzeczywisty” do naszej benedyktyńskiej rodziny. Tegorocznym głosicielem rekolekcji był o. Wojciech Jędrzejewski OP, dominikanin z łódzkiego klasztoru.

Jak co roku, podczas Mszy św. Konwentualnej w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września odbył się obrzęd przyjęcia nowych oblatów. Po Liturgii Słowa najpierw został przyjęty p. Mariusz z Szczecina na roczny okres próby, w trakcie którego będzie pogłębiać swoją znajomość Reguły św. Benedykta oraz zapoznawać się ze wspólnotą mnichów i oblatów. Następnie złożyli swoje przyrzeczenia oblackie p. Malwina z Torunia oraz p. Witold z Łodzi, którzy po ukończeniu swojego nowicjatu oblackiego zostali wszczepieni do naszej rodziny duchowej.

XII Rekolekcje oblatów 2017

Jak co roku, w pierwszych dniach września odbyły się w naszym opactwie rekolekcje dla wspólnoty oblatów lubińskich. Chociaż oblaci przybywają do nas wciągu całego roku zawsze poczytując sobie nasz klasztor za swój duchowy dom dla nich zawsze otwarty, to jednak wrześniowe rekolekcje są szczególnym czasem, gdy mogą dłużej zatrzymać się na rozważaniu i modlitwie, a także w większym gronie wspólnie spotkać.

Tegoroczne XII rekolekcję trwały od 7 do 10 września 2017 r. Prowadził je o. Wojciech Drążek z austriackiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, koordynator krajowego Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce.

Po zakończeniu sobotniej Mszy św. konwentualnej odbył się obrzęd przyjęcia nowych oblatów. Po Liturgii Słowa najpierw zostali przyjęci na okres próby cztery osoby, które będą pogłębiać znajomość Reguły oraz zapoznawać się ze wspólnotą mnichów i oblatów. Następnie złożyli swoje przyrzeczenia oblackie dwaj kandydaci, którzy ukończyli swój nowicjat oblacki, czym zostali wszczepieni do naszej rodziny duchowej.

XI Rekolekcje Oblatów 2016

W dniach od 8 do 11 września 2016r. odbyły się w naszym klasztorze jedenaste rekolekcję dla wspólnoty oblatów lubińskich. Kilkadziesiąt kobiet i mężczyzn, którzy wypełniają nakazy Ewangelii kierując się wskazaniami ojca naszego św. Benedykta zjechało się z całej Polski do naszego opactwa, które jest dla nich przystanią oraz szkołą służby Pańskiej, aby oddając się modlitwie wraz mnichami zaczerpnąć sił do realizacji swego powołania w swoich rodzinach i środowiskach pracy." 

Podobnie jak przed rokiem rekolekcję poprowadził o. Karol Tafliński, cysters z  klasztoru w Mogile. Podczas swoich nauk zwrócił szczególną uwagę na przesłanie miłosierdzia, które swoje źródło znajduje w Panu Jezusie. Oblaci także rozmyślali nad wartością adoracji i pokory w życiu duchowym. Rekolekcję stały się także okazją wymiany myśli i doświadczeń.

Po zakończeniu sobotniej Mszy św. konwentualnej odbył się obrzęd przyjęcia nowych oblatów. Po Liturgii Słowa najpierw zostali przyjęci na okres próby panowie Sergiusz Makowski z Włocławka, Jacek Błaszczak ze Słubic oraz Grzegorz Kociemba z Sulechowa, którzy będą pogłębiać znajomość Reguły oraz zapoznawać się ze wspólnotą mnichów i oblatów. Następnie złożyli swoje przyrzeczenia oblackie pani Maria Elżbieta Szajerka z Rawicza oraz panowie Cezary Konwa z Wrocławia i Krzysztof Ambrozjak z Bedlna, czym zostali wszczepieni do naszej rodziny duchowej.

X Rekolekcje Oblatów 3-6 września 2015

Z wielką radością dziękujemy Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za nasze jubileuszowe dziesiąte rekolekcje oblackie. Pierwsze rekolekcje odbyły się w 2002 roku, w latach 2010 -13 była czteroletnia przerwa.  Dziękujemy Bratu Przeorowi i klasztorowi za gościnne przyjęcie a Prefektowi Oblatów – Bratu Jakubowi za trud organizacji naszego spotkania.

Nauki rekolekcyjne głosił dla nas cysters z klasztoru w Mogile Ojciec Karol Tafliński. Wysłuchaliśmy sześciu konferencji. W piątek, 4 września wysłuchaliśmy trzech konferencji, które poruszały następujące tematy:

 1. Człowiek XXI wieku w świecie milczenia
 2. O niebezpieczeństwach biorących się z nadużywania słów (według Reguły św. Benedykta)
 3. O milczeniu Boga

W sobotę, 5 września po porannej mszy św. miała miejsce uroczystości przyjęcia nowych osób do grona oblackiego. Ceremonię prowadził o. Maksymilian w obecności Przeora br. Izaaka, Prefekta Oblatów br.  Jakuba i o. Rekolekcjonisty Karola. Na okres próby zostali przyjęci kandydaci Maria Elżbieta z Rawicza i Cezary z Wrocławia. Przyrzeczenia oblackie złożyło trzech nowych oblatów: Juliusz z Wrocławia, Adam z Łowicza, Wiesław ze Szprotawy.

Tego samego dnia Lubińskie Opactwo nawiedziła liczna rzesza pielgrzymów z Grodziska Wielkopolskiego, którzy przybyli uczcić Sługę Bożego Bernarda z Wąbrzeźna. Kazanie podczas mszy św. wygłosił Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Ze względu na duży ruch gości z okazji pielgrzymki, dwie konferencje przedpołudniowe Ojciec Rekolekcjonista głosił w kościele św. Leonarda, co miało dla nas dodatkowy urok. Konferencje sobotnie poruszały następujące zagadnienia:

 1. Zasady dobrej modlitwy
 2. Św. Józef – głowa Świętej Rodziny i  nauczyciel modlitwy
 3. Warunki dobrej modlitwy cd. i rodzaje modlitwy

W rekolekcjach uczestniczyło 20 oblatek i oblatów, którzy  serdecznie podziękowali Ojcu Karolowi za poświęcony czas i przygotowanie ciekawych i cennych dla  nauk. Obiecali także modlić się za Ojca o pomoc Bożą w Jego kapłańskiej posłudze. Bóg zapłać!

Na zakończenie tegorocznych rekolekcji wspólnie z Prefektem Gości br. Filipem i Prefektem Oblatów br. Jakubem ustaliliśmy terminarz spotkań Oblatów w 2016 roku. Jeśli Pan Bóg pozwoli dni skupienia dla Oblatów odbędą się  w soboty 5 marca, 4 czerwca i 12 listopada ( z możliwością nocowania od piątku do niedzieli w Domu Gości). XI czterodniowe rekolekcje oblackie zostały zaplanowane od 8 do 11 września 2016 roku. Zapraszamy Oblatów i wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską!

Dzień skupienia dla Oblatów 28 lutego 2015 roku

To już drugi raz spotkaliśmy się na dniu skupienia. Tym razem przybyło 18 uczestników.

Konferencję, której motywem przewodnim była RADOŚĆ wygłosił o. Karol Meissner OSB, któremu serdecznie za to dziękujemy. Konferencję poprzedziła Koronka do Ducha Świętego  z zachętą do prywatnego odmawiania.

 Dzień skupienia dla Oblatów 6 grudnia 2014 roku

W dniu św. Mikołaja spotkaliśmy się po raz pierwszy w nowej formule – dnia skupienia dla Oblatów. W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Konferencję wygłosił prefekt Oblatów brat Jakub, któremu dziękujemy za przyjęcie nas pod swoje skrzydła i za przygotowanie ciekawej i urozmaiconej konferencji o kryzysach i mocy Boga.

 IX rekolekcje dla Oblatów Lubińskich 28-31 sierpnia 2014 roku

Dziękujemy Opatrzności Bożej za możliwość spotkania na rekolekcjach po pięciu latach przerwy  i Bratu Przeorowi Izaakowi za mianowanie nowego Prefekta Oblatów Brata Jakuba OSB.

Rekolekcje wygłosił dla nas Ojciec Piotr Włodyga OSB. 29 i 30 sierpnia wysłuchaliśmy sześciu konferencji na następujące tematy:

 1. Odnowić wszystko w Chrystusie
 2. Zły duch i walka duchowa
 3. O Matce Bożej
 4. O Krzyżu
 5. Cel ostateczny ludzkiego życia – zapowiedź nieba
 6. Misja – po co jesteś oblatem?

Ojciec Piotr podzielił się też z nami relacjami ze swej nowej misji w placówce benedyktyńskiej w Starym Krakowie (k. Sławna, na Pomorzu ;). Dwóch mnichów tynieckich przejęło kościół w tej wsi  na zaproszenie biskupa koszalińskiego. Prowadzą tam dom modlitwy w bardzo zaniedbanej duchowo i materialnie okolicy. Przygotowali pokoje dla gości, mają bibliotekę, pracownię introligatorską, pracownię krawiecką, ogród i małą hodowlę kóz i owiec. Ojciec Piotr zaprosił nas do odwiedzenia benedyktyńskiego domu modlitwy w Starym Krakowie.

W sobotę,  30 sierpnia, po nieszporach, w oratorium klasztornym miała miejsce uroczystość przyjęcia nowych osób do grona oblackiego. Ceremonię prowadził Ojcie Maksymilian w obecności Prefekta Oblatów br.  Jakuba i Rekolekcjonisty o. Piotra.

Na okres próby został przyjęty kandydat – Pan Juliusz z Wrocławia.  Podczas rekolekcji przyrzeczenia oblackie złożyli Pani Iwona z Warszawy  i Ireneusz z Lednogóry. W rekolekcjach uczestniczyło 25 oblatek i oblatów. Rolę koordynatorów  i kronikarzy naszych spotkań i przedsięwzięć zgodzili się pełnić Mariusz i Bernard.

Spotkanie Oblatów Lubińskich 1 marca 2014 roku

Nowy Prefekt Oblatów  brat Mateusz Chodacki OSB przystosował na potrzeby oblatów lubińskich i doprowadził do wydania Przewodnik Benedyktyńskiego Oblata a także, po czteroletniej przerwie, zaprosił nas na spotkanie do naszego benedyktyńskiego klasztoru. Konferencję  podczas tego spotkania wygłosił podprzeor o. Maksymilian przygotowując nas, w duchu Reguły Św. Benedykta,  do zbliżającego się Wielkiego Postu.

W spotkaniu wzięło udział 20 oblatek i oblatów. Pożegnaliśmy się z nadzieją na odnowienie systematycznych spotkań i rekolekcji oblackich.

22 listopada 2013 roku nowym prefektem oblatów został mianowany brat Mateusz Chodacki

2 maja 2011 roku nowym prefektem lubińskich oblatów został mianowany o. Florian Mazela OSB.

Coroczne rekolekcje oblatów lubińskich zostały zawieszone do początku 2014 roku.

10 lipca 2011 roku ks. prof. dr hab. Leszek z Poznania;

- w niedzielę 24 czerwca 2012 roku bezpośrednio po uroczystych nieszporach wspólnota oblatów św. Benedykta Opactwa lubińskiego przyjęła do swojego grona kolejnych czterech nowych braci: Andrzeja z Leszna, Bernarda z Leszna, Mirosława z Zielonej Góry, Pawła z Warszawy, Tomasza z Gryżyny.

 20 lutego 2011 roku w leszczyńskim szpitalu zmarł Prefekt Oblatów o. Jan Bereza OSB

Ojciec Jan został mianowany przez Brata Przeora Izaaka późną jesienią 2010 roku na funkcję Prefekta Oblatów. Planował nasze kolejne  spotkanie na wiosnę 2011 roku. Nie zdążył … Odszedł TAM gdzie wszyscy się kiedyś spotkamy.

o. Jan zmarł po długotrwałej chorobie w 56 roku życia, po 26 latach oddania się Bogu jako mnich lubiński, po 23 latach posługi w kapłaństwie Chrystusowym, inicjator medytacji chrześcijańskiej w Lubiniu, przeor wspólnoty lubińskiej w latach 1999 – 2002, dzielił się mądrością i doświadczeniem duchowym w licznych artykułach i wystąpieniach. Miał dobre serce, nigdy się nie skarżył.

 Uroczystości żałobne ś.p.  o. Jana Berezy OSB rozpoczęły się w środę 23 lutego o godz. 16:30 uroczystym wprowadzeniem ciała do kościoła klasztornego NMP w Lubiniu. O godz. 17:30 rozpoczęła się msza święta żałobna, której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Karol Meissner OSB obecnie podprzeor, a w czasach kiedy o. Jan rozpoczynał nowicjat przeor, który o. Jana przyjmował do nowicjatu. Bezpośrednio po mszy świętej wraz z benedyktyńską wspólnota lubińską społeczność parafialna oraz goście odmówili modlitwę różańcową w intencji zmarłego. Zgodnie z dawnym zwyczajem benedyktyńskim, bracia  czuwali przy zmarłym do godz. 24:00.

 Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył J. E ks. Bp. Zdzisław Fortuniak rozpoczęła się w czwartek 24 lutego o godz. 13:00. Kazanie wygłosił o. Maksymilian Nawara OSB, kontynuator dzieła Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej po o. Janie.

 Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …

 13 listopada 2010 roku zapis w kronice klasztornej o mianowaniu nowego prefekta oblatów

Z każdym klasztorem benedyktyńskim złączona jest wspólnota oblatów, którzy pozostając w swoim środowisku szukają Boga znajdując ukierunkowanie i inspirację dla swojego życia w Regule świętego Benedykta. Od 13 listopada nowym prefektem oblatów w naszym opactwie został ojciec Jan Bereza.

16 lipca 2010 roku zmarł w Zaniemyślu Prefekt Oblatów o. Klemens Żółkowski OSB. Uroczystość żałobna odbyła się w Lubiniu we wtorek 20 lipca, o godzinie 13.00

Ojciec Klemens urodził się 2.05.1938, sakrament kapłaństwa przyjął w Siedlcach 27.05.1961, do benedyktynów wstąpił w Tyńcu 7.12.1973, służył Bogu i ludziom w klasztorze w Lubiniu od 15.10.1985, przeszedł do życia wiecznego po długiej chorobie 16.07.2010.  Żył lat 72, pełnił posługę kapłańską 49 lat, był mnichem benedyktyńskim lat 37, w Lubiniu lat 25, był proboszczem parafii tynieckiej i parafii lubińskiej, wieloletnim podprzeorem lubińskim, prefektem oblatów  benedyktyńskich w Lubiniu, gorliwym kapłanem i spowiednikiem, człowiekiem o wielkim sercu.

Fragment listu biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza odczytany przez przeora lubińskiego podczas mszy pogrzebowej o. Klemensa Żółkowskiego: Czcigodny Ojcze Przeorze,

dziękuję bardzo za powiadomienie o przejściu z tego świata do wieczności śp. o. Klemensa Żółkowskiego, tak bardzo nam bliskiego przez pochodzenie i przez żywą więź z kulturą i duchowością Podlasia. Każdego roku starał się nawiedzić Drohiczyn. Wiosną tego roku także nadesłał do mi informację o tym, że zamierza do nas i do Sióstr Benedyktynek przybyć.

Muszę szczerze wyznać, że wiadomość o jego śmierci przyjęliśmy, oczywiście z wiarą, ale też i z bólem. Wierzę, i to głęboko, w życie wieczne, ale przykro tak pomyśleć, że coraz więcej bliskich ludzi jest już na drugim brzegu. A ojciec Klemens miał w sobie coś takiego szczególnego, dzięki czemu Jego przyjaźń była czytelna i pokrzepiająca.

Panu Bogu dziękuję za to, że dał mi łaskę spotkania na tej ziemskiej drodze Kogoś takiego, jak śp. ojciec Klemens. Dziękując Panu Bogu wdzięczność również wyrażam Wspólnotom Benedyktyńskim i Świętej Pamięci Zmarłemu za jakże hojnie dzielenie się charyzmatem benedyktyńskim.

Jednocześnie na ręce Dostojnego Ojca Opata i całej Wspólnoty, pamiętając o ziemskiej Rodzinie, składam wyrazy współczucia, gdyż każde odejście, jest zawsze zbyt wczesne i mało oczekiwane. I niesie z sobą jakiś ból.

Łącząc się w modlitwie ze wszystkimi Uczestnikami obrzędów pogrzebowych, serce i umysł kieruję ku Matce Najświętszej, aby zechciała duszę swego wiernego Czciciela zaprowadzić przed tron Najwyższego po wieczną nagrodę !

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie … 

Spotkanie Oblatów Lubińskich 22 listopada 2009 roku

W niedzielne popołudnie, w uroczystość św. Klemensa, Patrona naszego Prefekta o. Klemensa Żółkowskiego obyło się krótkie spotkanie, na którym wyraziliśmy wdzięczność Panu Bogu za formację w duchu Reguły Świętego Benedykta i złożyliśmy naszemu Prefektowi najserdeczniejsze życzenia imieninowe …  pokój, radość, miłosierdzie, miłość i świętość niech będzie celem życia kapłańskiego i zakonnego … Szczęść Ci Boże Ojcze Klemensie! W spotkaniu uczestniczyło 10 oblatek i oblatów.

 VIII rekolekcje Oblatów Lubińskich 25-28 czerwca 2009 roku

Z wdzięcznością składamy hołd Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, który dał nam już ósmy raz wielbić się poprzez rekolekcje oblackie. Naszemu rekolekcjoniście o. Patrykowi Ostrzyżykowi OSB dziękujemy za podjęty trud głoszenia dla nas nauk. Wysłuchaliśmy sześciu konferencji wzbogaconych multimedialnymi prezentacjami ;)). Tematem  przewodnim tych konferencji były nasze relacje z Bogiem, Królem i Panem Wszechświata (dziecięctwo, szukanie Jego woli, bycie w obecności, wsparcie, bycie świadkiem, cierpienie, przemiana świata, wezwanie do świętości).

Dziękujemy Ojcu Prefektowi Klemensowi za przygotowanie i przyjęcie do grona oblackiego pięciu nowych kandydatów. Podczas rekolekcji , w sobotę 27 czerwca, Przyrzeczenia oblackie złożyli Krystyna z Poznania, Magdalena z Poznania, Marek z Konstancina, Ryszard z Poznania i Tomasz z Krakowa. W rekolekcjach wzięło udział 30 oblatek i oblatów.

 Spotkanie Oblatów Lubińskich 10 maja 2009 roku

W niedzielne popołudnie grono lubińskich oblatek spotkało się z Ojcem Prefektem Klemensem i Bratem Robertem Żmiejko  OSB.

Podczas konferencji Brat Robert mówił o pełnieniu woli Bożej poprzez wypełnianie codziennych zadań i o roli modlitwy w budowaniu naszych relacji z Bogiem. Z serca za te rady duchowe dziękujemy!!!

 VII rekolekcje Oblatów Lubińskich 26 – 29 czerwca 2008 roku

Podczas naszych siódmych rekolekcji oblackich konferencje głosił jeden z nas ;)) oblat, ks. Robert Chudy proboszcz w Rogaszycach w Diecezji Kaliskiej. Ksiądz Robert poruszył następujące tematy: sublimacja uczuć; Jak grzech może stać się łaską? Jak wędrować z ziemi do nieba? Jak naśladować Matkę Jezusa? Jak spełniać obowiązki oblata? Jak modlić się po chrześcijańsku?

W oblackim gronie powitaliśmy z radością dwóch nowych członków: Pana Jacka z Tucholi i Pana Tomasza z Łomnicy k. Nowego Tomyśla. W rekolekcjach uczestniczyło 27 oblatek i oblatów.

Spotkanie Oblatów Lubińskich 27 kwietnia 2008 roku

Podczas wiosennego spotkania Prefekta o. Klemensa i siedmiu oblatek Lubinia  konferencję związaną z różnymi metodami czytania Pisma Świętego wygłosił br Maksymilian Nawara.

 Spotkanie Oblatów Lubińskich 25 listopada 2008 roku, Święto Chrystusa Króla

Tradycyjnie z okazji imienin Ojca Klemensa grono (trzynastu) oblatek i oblatów z Lubinia złożyło naszemu Prefektowi najserdeczniejsze życzenia i polecając Go wstawiennictwu św. Benedykta i św. Scholastyki zapewniło o naszej modlitwie.

 VI rekolekcje Oblatów Lubińskich 28 czerwca – 1 lipca 2007 roku

Z kroniki Oblatów Lubińskich: „ Jesteśmy wdzięczni Opatrzności Bożej za nasze szóste spotkanie rekolekcyjne tak bogate we wrażenia i nowe impulsy, które zawdzięczamy drogiemu Ojcu Rekolekcjoniście Piotrowi Włodydze OSB. Ojciec Piotr ukazał nam rolę sumienia jako przewodnika w życiu duchowym, które winno podlegać weryfikacji. Pomocne są wskazania z medalika św. Benedykta „Krzyż niech będzie nam światłem a szatan niech nie będzie mi przewodnikiem”. Nauczmy się doświadczać Boga w codziennym życiu i odczytywać znaki, On do nas przychodzi. Przyjmujemy naukę o potrzebie stałego nawracania się przez zmianę i budowanie nowych, właściwych relacji z otaczającym nas światem, starajmy się być swego rodzaju „odkrywcami”! Praktykując miłość próbujmy patrzeć na ludzi i na świat oczami Pana Boga (…)”.

W rekolekcjach uczestniczyło 30 oblatek i oblatów.

 Spotkanie Oblatów Lubińskich  26 listopada 2006 roku

Po raz kolejny z okazji imienin Ojca Prefekta, w murach klasztornych spotkało się grono 14 oblatek i oblatów, którzy w kronice podpisali następujące życzenia „Kochany i Czcigodny Ojcze Klemensie! Składamy Tobie najserdeczniejsze życzenia obfitości Łask Bożych, dużo zdrowia, radości, pokoju i satysfakcji ze współpracy i duszpasterzowania naszej małej wspólnocie. Bóg zapłać za pamięć, troskę i wszystkie pracowicie pisane listy. Ufamy, że to spotkanie nas umocni, zespoli i pozwoli wypracować pełniejsze formy naszej działalności i wzbogaci formułę przyjęcia do oblatury. Polecamy Opiece Bożej całą Lubińską Wspólnotę Benedyktynów. Szczęść Boże!” 

 V rekolekcje Oblatów Lubińskich 29 czerwca – 2 lipca 2006 roku

Piąte spotkanie oblatów lubińskich uświetniły konferencje o. Włodzimierza Zatorskiego OSB z Tyńca, który w dobitnych słowach objaśniał nam benedyktyńskie, a w zasadzie chrześcijańskie korzenie i fundamenty życia duchowego zawarte w Prologu do Reguły św. Benedykta. Ojciec Włodzimierz poprowadził też lectiodivina w oparciu o list św. Jakuba. Jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni za duszpasterski trud i wszelkie rady i wskazania.

30 czerwca do grona oblackiego zostały przyjęte cztery osoby: Państwo Ewa i Jarosław ze Śmigla, Pani Monika z Warszawy i Pan Wiesław z Poznania.W rekolekcjach uczestniczyło 23 oblatek i oblatów.

Spotkanie Oblatów Lubińskich 27 listopada 2005 roku

Z okazji imienin Ojca Klemensa  (23.11) dwunastoosobowe grono oblatek i oblatów  złożyło naszemu Prefektowi najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych.

 IV rekolekcje Oblatów Lubińskich 30 czerwca – 3 lipca 2005 roku

Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia+

Z kroniki Oblatów Lubińskich: „ Z serca dziękujemy za kolejne spotkanie w Rodzinie Świętego Benedykta w naszym DUCHOWYM DOMU – benedyktyńskim klasztorze w Lubiniu.

Podczas tegorocznych rekolekcji nasz czcigodny i kochany Prefekt o. Klemens udzielał nam cennych wskazań dotyczących apostolstwa świeckich.

Przyjęcie nowej oblatki, Pani Małgorzaty z Wrocławia, było dla całej wspólnoty oblatów radością i okazją do odnowienia Przyrzeczeń oblackich.”W rekolekcjach uczestniczyło 19 oblatek i oblatów.

 III rekolekcje Oblatów Lubińskich 24 – 27 czerwca 2004 roku

Doroczne, trzydniowe rekolekcje  jako forma działania wspólnoty oblackiej przyjęła się na dobre i okrzepła. Po raz kolejny nauki rekolekcyjne wygłosił nasz Prefekt Ojciec Klemens, któremu serdecznie za te konferencje i wsparcie duchowe dziękujemy a Lubińskiej Wspólnocie Benedyktynów jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tradycyjnie ciepłą gościnność.

26 czerwca przyjęliśmy do naszego oblackiego grona Państwa Elżbietę i Marka ze Swarzędza.W trzecich rekolekcjach uczestniczyło 26 oblatek i oblatów.

 II  rekolekcje Oblatów Lubińskich 3-6 lipca 2003 roku„Ut In omnibus glorificetur Deus”

Dziękujemy naszemu niestrudzonemu Prefektowi oblatów Ojcu Klemensowi za wygłoszenie pięciu mądrych, głębokich i zapadających w serce rekolekcyjnych konferencji. Dziękujemy Panu Bogu za ten wspólny czas, za radość przebywania ze sobą w tym gronie, które w dniu 4 lipca powiększyło się o dwie nowe Siostry Oblatki: Panią Jolantę Marię z Poznania i Panią Janinę z Lubinia.W drugich rekolekcjach Oblatów Lubińskich uczestniczyło 23 oblatek i oblatów.

21 listopada 2002 odszedł do Pana pierwszy Prefekt wspólnoty Oblatów Lubińskich o. Mateusz Skibniewski

Ojciec Mateusz (Józef) Kurzec - Skibniewski urodził się w 19 lipca 1912w Maćkowicach w diecezji przemyskiej. Tam, w rodzinnym majątku, spędził dzieciństwo. Szkołę średnią ukończył we Lwowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości, ukończył podchorążówkę artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i podjął studia w lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. Życie zakonne rozpoczął w benedyktyńskim opactwie w Zevenkerken w Belgii. W 1934 roku złożył tam pierwsze śluby zakonne i podjął studia filozoficzne i teologiczne. Powrócił do kraju w 1938 roku i poświęcił się odrodzeniu życia benedyktyńskiego w Polsce. W 1939 roku grupa mnichów z Zevenkerken i o. Mateusz objęli na powrót opactwo benedyktyńskie w Tyńcu.  Święcenia kapłańskie nasz przyszły prefekt przyjął w 1941 roku w Krakowie. Po drugiej wojnie światowej był proboszczem w Krzeszowie. W latach 1959 – 1969 pełnił funkcję przeora konwentualnego w Tyńcu. Wielokrotnie był przeorem w Lubiniu (w latach 1952-53, 1975-80, 1990-1994). Prowadził bibliotekę i archiwum klasztoru lubińskiego. Był biografem Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna. W 1976 roku zainicjował utworzenie i był pierwszym prefektem wspólnoty oblatów lubińskich. Żył 91 lat, 68 lat był mnichem benedyktyńskim i 61 pełnił posługę kapłańską. Został pochowany na lubińskim cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …

 I rekolekcje Oblatów Lubińskich 5-7 lipca 2002 roku

Pierwsze rekolekcje dla całego grona oblatów lubińskich stały się dla nas wspaniałą okazją dla pogłębienia życia religijnego, odnowienia wzajemnych kontaktów i nawiązania nowych przyjaźni w gronie oblackim. Dziękujemy Ojcom i Braciom Benedyktynom za serdeczną gościnność i świetną organizację naszych rekolekcji, a naszemu  Prefektowi Ojcu Klemensowi dziękujemy za opiekę duchową, piękne homilie i pouczające, bardzo ciekawe konferencje. Dzielimy też radość z przyjęcia do naszego grona nowej Siostry Oblatki pani Marzeny z Głogowa. Szczęść Boże!W pierwszych rekolekcjach uczestniczyło 23 oblatek i oblatów.

 Początek kroniki Oblatów Lubińskich z 2002 roku. Wpis Opata Tynieckiego o. Marka Szeligi:

+ PAX

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”

Oblatom Lubińskim niech błogosławi Chrystus prawdziwy Bóg i Pan,

A wstawiennictwo Matki Bożej – Pani Lubińskiej i św. Benedykta niech zawsze towarzyszy

 + Marek Szeliga OSB

opat tyniecki

A.D. 2002

Mianowanie Ojca Klemensa Żółkowskiego prefektem wspólnoty oblatów lubińskich (sierpień 1995r.)

Początki wspólnoty oblatów lubińskich od 1976 roku

W roku 1976 o. Mateusz Skibniewski po przybyciu z Tyńca do Lubinia zaczął powoli krzewić ideę oblatury benedyktyńskiej skierowanej do osób, które chciały pogłębić swe życie duchowe w ściślejszym kontakcie z lubińską wspólnotą benedyktyńską i w duchu Reguły św. Benedykta. Ojciec Mateusz wzorował się na funkcjonowaniu oblatów z opactwa św. Andrzeja w Zevenkerken w Belgii.

Forma spotkań była bardzo prosta. Spotykano się raz w miesiącu w niedzielę na modlitwie, podczas nieszporów i  rozmawiając przy kawie. Większość oblatów pochodziła z Lubinia i okolic. Ojciec Mateusz był prefektem oblatów w latach 1976 – 1989. Następnie funkcję tę sprawował  Ojciec Henryk Dybski z opactwa tynieckiego, który odszedł do diecezji w roku 1995.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.075546979904175