Kasztanowiec

Aktualizacja – 12-09-2020


Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne
Informacje szczegółowe
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I. Wstęp

 Sposób przedstawienia sprawy ma niewątpliwie szereg braków, wynikających głównie z osobistych ograniczeń autora, a także z niepełnego zbioru danych, zebranych w wyniku dotychczasowych konsultacji. Nie mniej wydaje się, że jest wystarczający, jako materiał wyjściowy do dalszej konsultacji z różnymi ekspertami. W miarę postępu gromadzenia informacji dokument będzie aktualizowany przez wprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz załączników, uszczegóławiających zarysowane tu zagadnienia. Jest nadzieja, że dzięki otwartości na opinie wszystkich ekspertów, niekiedy wyrażających odmienne poglądy, a także - nie specjalistów powstanie materiał umożliwiający wyprowadzenie wartościowych wniosków dla osiągnięcia zamierzonego celu.
  Sprawa ma duże znaczenie i jest bardzo złożona, ponieważ łączy w sobie wiele aspektów np. kulturowy, historyczny, krajobrazowy, ekologiczny, ekonomiczny, techniczny, a także religijny. Powaga zagadnienia wynika przede wszystkim z tego, że nie można stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest  możliwie jak największe ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, co jest poważnym wyzwaniem w sytuacji braku możliwości odpowiednio obszernego wygrodzenia terenu wokół Kasztanowca i dużej liczby Osób przebywających w jego pobliżu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się we wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań
 II. Uwagi redakcyjne
  W dokumentach znajdują się hiperłącza do załączników, które zawierają bardziej szczegółowe informacje;   jeśli są to pliki tekstowe, to znaczy, że domyślnie zostały zapisane w formacie PDF. Oczywiście zachęcamy do wprowadzania poprawek i uzupełnień, dlatego wystarczy przysłać informację na adres: zakrystian@benedyktyni.net o potrzebie przekazania dokumentu w formacie doc lub docx. W miarę możliwości prosimy, aby proponowane zmiany wpisywać w trybie śledzenia
  Kolejne aktualizacje tego dokumentu i załączników będą sygnalizowane zmianą daty znajdującą się w nazwie pliku oraz w nagłówku dokumentów.
III. Materiały szczegółwe
   Przedsięwzięcie obejmujące pielęgnację i wzmocnienia mechaniczne Kasztanowca jest dość złożone, dlatego rozpoczynaliśmy od dokumentu, który zawiera  w zarysie całość działań, a w odpowiednich miejscach tekstu są przekierowania do innych plików, w formacie pdf, jpg. mp4, uszczegóławiających poruszane tematy. Oto wspomniany dokument: 
Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 07-10-19
 Dla ułatwienia pobieżnego poznania zawartości tego opracowania poniżej podany jest spis rozdziałów  z dostępnymi hiperłączami do opracowań szczegółowych, które będą na bieżąco uzupełniane.  Nowością jest to, że obecnie wypracowana jest całościowa strategia postępowania z drzewem, która znajduje się w dwóch ekspertyzach przedstawionych w punktach 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12, a znaczna część materiałów ma znaczenie historyczne i edukacyjne. 

 

1        Wprowadzenie
1.1        Wstęp
1.1.1       Film: Głównym celem jest bezpieczeństwo - złamany kasztanowiec w Słupsku
1.2        Ogólna prezentacja drzewa
1.2.1       Film - Kasztanowiec Benedykt przed Kościołem w Opactwie w Lubiniu - 2018
1.2.2        Zdjęcia - Kasztanowiec–ogólna prezentacja - w stanie bezlistnym - 20-03-18
1.2.3        Zdjęcia - Kasztanowiec - szczegółowy ogląd - w stanie bezlistnym - 20-03-18
1.2.4       Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18
1.2.5        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu
1.2.6       Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe”
1.3        Uwagi redakcyjne
2        Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu
2.1        Opis ogólny
2.2        Aktualizacja - 25-09-2019
2.3        Materiały szczegółowe
2.3.1       Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza – ocena statyki i bezpieczeństwa - 10-10-15
2.3.2       Zdjęcia: Kasztanowiec - wiatrołomy w pobliżu po największej wichurze w 2017 r
2.3.3       Zdjęcia: Kasztanowiec - wyłamane cienkie konary w czasie wichury w 2017 r
2.3.4       Zdjęcia: Kasztanowiec - ogląd drzewa przez arborystę - po wichurach w 2017 r
2.3.5       Film: Kasztanowiec - podłużna ''blizna'' na konarze od str. północnej - 2018 r
2.3.6       Kasztanowiec - Badania – Zap. ofertowe - wersja robocza - Konsultanci - KN-MK - 16-01-18
2.3.7       Kasztanowiec - Badania – Zap. ofertowe - wersja robocza- KN-MK-ERS -17-01-18
2.3.8       Kasztanowiec - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - ERS - 17-01-18
2.3.9    Kasztanowiec - Ekspertyza - Zapytanie ofertowe - wersja przyjęta - 28-03-18

2.3.10. Ekspertyza dendrologiczna - 21-08- 2019 

2.3.11.  Ekspertyza specjalistyczna - cięcia i wiązania - 31-08-20

2.3.12. Ekspertyza specjalistyczna - cięcia i wiązania - część druga - 31-08-20

3        Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych
3.1        Opis ogólny
3.2        Aktualizacja-26-09-19
3.3        Materiały szczegółowe
3.3.1       Opracowanie - Prof. dr hab. Andrzej Komosa
4        Asekuracja starych wiązań stalowych
4.1        Opis ogólny
4.2        Aktualizacja – 26-09-19
4.3        Materiały szczegółowe:
4.3.1       Zdjęcia - stare wiązania stalowe
4.3.2       Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stal. - część 1 - 01-08-17
4.3.3       Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18
4.3.4       Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy
4.3.5       Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań – zap. ofertowe - 05-04-18
4.3.6       Kasztanowiec - stare wiązania stalowe - asekuracja- 13-08-18
4.3.7       Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika - zginanie - 15-08-19
4.3.8       Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od zachodu - 08-08-18
4.3.9       Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od wschodu - 08-08-18
5        Wiązania linowe
5.1        Opis ogólny
5.2        Aktualizacja – 26-09-19
5.3        Materiały szczegółowe
5.3.1        Kasztanowiec - wzmocnienia mechaniczne - wiązania linowe - 26-01-19
5.3.2        Filmik - Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika
6        Podpory
6.1        Opis ogólny
6.2        Aktualizacja – 26-09-19
6.3         Materiały szczegółowe
7        Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa
7.1        Opis ogólny
7.2        Materiały szczegółowe
7.2.1       Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D 
8        Cięcia redukcyjne i obwodowe
8.1        Opis ogólny
8.2        Materiały szczegółowe
8.3        Aktualizacja – 26-09-19
9        Cięcia wycofujące (retrenchment pruning)
9.1        Opis ogólny                                                                                                                
9.2        Materiały szczegółowe
9.2.1       Kasztanowiec – czy jest szansa na retrenchment pruning?
9.3        Aktualizacja – 26-09-19
10   Inne metody poprawy statyki drzewa
10.1     Opis ogólny
10.2     Materiały szczegółowe
11   Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa
11.1     Opis ogólny
11.2     Materiały szczegółowe
12   Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny)
12.1     Opis ogólny
12.2     Materiały szczegółowe
12.2.1    Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika
12.2.2    Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski
12.2.3    Zdjęcia - Miejsce na konarze, gdzie owocuje grzyb
13   Ograniczenie wpływu szrotówka kasztanowcowiaczka
13.1     Opis ogólny
13.2     Materiały szczegółowe
13.2.1    Ekologiczna metoda ochrony przed szrotówkiem – nawożenie siarczanem żelaza
14   Sprawa ochrony odgromowej
14.1     Opis ogólny
14.2     Materiały szczegółowe
14.2.1    Opinia Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej - Ochrona odgromowa kasztanowca Benedykta
14.2.2    Kasztanowiec Benedykt - ochrona odgromowa przez wieżę i maszt -10-05-17 
15   Opracowania całościowe – Pielęgnacja i zabezpieczenia
15.1     Wprowadzenie
15.2     Przykładowe konsultacje
15.2.1    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą PW - 16-01-18
15.2.2    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą MK - 12-01-18
15.2.3    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą WM - 16-01-18
15.2.4    Kasztanowiec Benedykt - konsultacja z arborystą TD-Green Trees - 17-01-18
15.2.5    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą MK – CHD - 10-02-18
16   Podsumowanie

 
Z uszanowaniem i wdzięcznością
brat Paweł Mruk
e-mail: zakrystian@benedyktyni.net
 

 

Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem” jest najokazalszym w Polsce przedstawicielem swego gatunku. Wiek - ponad 250 lat, obwód - ok. 5, 4 m, wysokość i rozłożystość korony - ok. 25 m, Pomnik Przyrody. Rośnie na terenie Zespołu naszego Opactwa, które jest Pomnikiem Historii i jednym z powodów nadania tego tytułu był także ten Kasztanowiec.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.068911075592041