Najstarsze Lubińskie starodruki

29 listopada 2021

Inkunabuły to pierwsze drukowane książki, które zostały wydane w XV w. Lubińska biblioteka w trakcie powiększania swojego zbioru do momentu kasaty posiadała ich przynajmniej sto. Właśnie ten zbiór piętnastowiecznych druków należących do naszego Opactwa przed kasatą, stał się przedmiotem badań p. Radosława Franczaka w pracy doktorskiej Incunabula Monasterii Lubinensis. Studium historyczno-źródłoznawcze”. Publiczna obrona doktoratu miała miejsce 16 listopada br. w Auli Profesora Labudy na Wydziale Historii UAM w Poznaniu.

Autor w swojej pracy poddał analizie 96 woluminów zawierających w sumie 129 inkunabułów, znajdujących się obecnie w zbiorach: Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Kórnickiej oraz Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Inkunabuły zostały przebadane  pod względem not i znaków własnościowych, sposobów nabycia woluminów przez klasztor, cen zakupu, tematyki, języka, stanu zachowania, typografii, cech wydawniczych. Autor zwrócił uwagę w pracy również na rękopiśmienne aspekty (glosy, noty, rubryki, inicjały), a także oprawy inkunabułów (stan zachowania, charakterystyka, dekoracja).

Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do druku powyższej pracy w formie książki, dzięki czemu szersze grono osób będzie mogło poznać zagadnienia związane z najstarszymi drukami i historią biblioteki naszego klasztoru.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Bracia mają zachować w klasztorze to miejsce, jakie wynika z czasu ich wstąpienia, na jakie zasłużyli swoim życiem i jakie przydzielił im opat. Opat jednak nie powinien niepokoić powierzonej sobie trzody wydając niesprawiedliwe zarządzenia, jakby miał nieograniczoną władzę. Niechaj raczej zawsze pamięta, że ze wszystkich swoich decyzji i czynów będzie musiał zdać sprawę Bogu. Tak więc niech bracia przystępują do znaku pokoju, do Komunii św., zaczynają psalmy i zajmują miejsca w chórze zgodnie z kolejnością ustaloną przez opata lub przysługującą im na zasadzie dnia wstąpienia. A w żadnym wypadku wiek nie może kolejności tej z góry przesądzać ani o niej decydować. Przecież Samuel i Daniel, choć młodzi, sądzili starszych od siebie . A zatem oprócz mnichów, których by opat, jak już mówiliśmy, po głębszym namyśle przesunął na miejsce wyższe lub z określonych powodów na niższe, wszyscy pozostali niechaj zajmują to, jakie im wyznaczył sam czas wstąpienia.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
207 0.070168972015381