Remontu murów ciąg dalszy

19 listopada 2021

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został ukończony VI etap prac remontowych i odtworzeniowych przy zewnętrznym murze otaczającym nasze Opactwo. 

Swoje początki obecne mury zawdzięczają opatowi Stanisławowi Kiszewskiemu (1588-1604), który w latach niepokojów związanych z reformacją protestancką wybudował część istniejących dziś murów, wraz z okazałą bramą opacką - murowaną, z piwnicami. Wśród licznych zasług opata Stanisława należy wymienić wybudowany i utrzymywany z rodzinnych funduszy dom dla studentów w Poznaniu, który po dwóch wiekach sprzedany, przyniósł kapitał, dzięki któremu można było wybudować całość do dziś istniejących murów okalających opactwo. Ta ostatnia rozbudowa została zakończona 1787 r. , a ku pamięci „patrona tych murów” – o. Kiszewskiego, wmurowano wtedy „pięknie rzeźbiony w piaskowcu” jego herb rodzinny.

Na pomniku, umieszczonym niegdyś w murze cmentarnym, a dziś znajdującym się w krużganku klasztornym, wyobrażony jest o. Kiszewski w postawie stojącej, w ornacie i oznakach biskupich jakich używali opaci, w infule, z pastorałem w ręku i krzyżem na piersi. W dolnej części znajdował się niewyraźny dziś łaciński napis:

Stanisławowi Kiszewskiemu, Opatowi Lubińskiemu, na wdzięczną pamiątkę położyli szlachetni panowie Marcin Żorawski i Walenty Sczucki. Ta mała trumna mieści zwłoki wielkiego Kiszewskiego. Ale prawdziwa cnota szeroko i daleko słynie. Bezpieczny i mylić nie umiejący życia spoczynek zrównał go z innymi, których dobre uczynki chwalą. Nadzieją był tego klasztoru i prawdziwym opiekunem. Teraz… (następne wyrazy zatarte) już umarły i łzy. Dusza zasiada przed Bogiem ozdobiona zasługami trudów. Tutaj, przechodniu, niech będzie przykład dla twego życia. Żył lat 48. Umarł w roku zbawienia 1604.  

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Bracia mają zachować w klasztorze to miejsce, jakie wynika z czasu ich wstąpienia, na jakie zasłużyli swoim życiem i jakie przydzielił im opat. Opat jednak nie powinien niepokoić powierzonej sobie trzody wydając niesprawiedliwe zarządzenia, jakby miał nieograniczoną władzę. Niechaj raczej zawsze pamięta, że ze wszystkich swoich decyzji i czynów będzie musiał zdać sprawę Bogu. Tak więc niech bracia przystępują do znaku pokoju, do Komunii św., zaczynają psalmy i zajmują miejsca w chórze zgodnie z kolejnością ustaloną przez opata lub przysługującą im na zasadzie dnia wstąpienia. A w żadnym wypadku wiek nie może kolejności tej z góry przesądzać ani o niej decydować. Przecież Samuel i Daniel, choć młodzi, sądzili starszych od siebie . A zatem oprócz mnichów, których by opat, jak już mówiliśmy, po głębszym namyśle przesunął na miejsce wyższe lub z określonych powodów na niższe, wszyscy pozostali niechaj zajmują to, jakie im wyznaczył sam czas wstąpienia.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
207 0.073546886444092