Ile lat ma lubiński kasztanowiec?

16 maja 2021

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ze względu na niedoskonałość źródeł historycznych, jak i możliwości oceny na podstawie obecnego stanu fizycznego drzewa.

Najstarsze obrazy, na których widnieje lubiński kasztanowiec to rycina z „Przyjaciela Ludu” z 1835 r. i obraz św. Leonarda uwalniający z kajdan Michała Awdańca pochodzący z drugiej tercji XIX w. Cennym źródłem jest przede wszystkim ta pierwsza. Przedstawia kasztanowiec od strony południowej całkiem sporych rozmiarów, którego korona złożona jest z trzech głównych konarów co odpowiada przewidywanemu procesowi rozwoju drzewa i nadaje rycinie wiarygodności.

Ze źródeł pisanych wiemy, że przyklasztorny park został założony w 1715 r. przez opata Antoniego Rozdrażewskiego, który zanim na stałe osiadł w Lubiniu przebywał wiele za granicami kraju. W literaturze można wyczytać, że kasztanowiec biały to jedno z pierwszych drzew ozdobnych obcego pochodzenia, które zostały sprowadzane do naszego kraju, co miało miejsce od XVII w. Analiza wspomnianej wyżej ryciny potwierdzałaby możliwość, że kasztanowiec mógł zostać przywieziony z zagranicy i zasadzony w 1715 r. – na rycinie miałby więc wtedy 120 lat.

Drugą wzmianką historyczną o kasztanowcu, potwierdzającą powyższe datowania o kasztanowcu, jest pierwszy przewodnik po Opactwie autorstwa ks. Antoniego Jezierskiego z 1915 r., w którym wspomina, że „na placu kościelnym z podziwem oglądamy olbrzymi, rozłożysty kasztan, liczący około 300 lat”.

Ze źródeł historycznych można by więc z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że lubiński kasztanowiec został zasadzony w 1715 roku i tym samym ma obecnie 306 lat.

Od kilku lat lubiński kasztanowiec stał się przedmiotem intensywnych badań dendrologicznych. Podajmy kilka parametrów: drzewo jest pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru zabytków pod nr 390/Wlkp/A. Wysokość drzewa to 25 m, rozpiętość korony to 20 m, a obwód na wysokości metra wynosi 543 cm. Badanie tomogramem na wysokości 1 metra ukazało rozkład tkanki drzewnej obejmujący 82% centralnej części płaszczyzny przekroju poprzecznego pnia. Oznacza to całkowitą niemożliwość określenia dokładnego wieku na podstawie ilości przyrostów słojowych. Wynik tego badania stawia pod dużym znakiem zapytania oceny wieku kasztanowca figurujące w katalogach polskich dendrologów, według których obecnie kasztanowiec miałby 262 lata według Cezarego Pacyniaka, a 257 lat według Władysława Senety.

Więcej o lubińskim kasztanowcu: http://www.benedyktyni.net/opactwo-15021/kasztanowiec-24409/ogolne-inf-i-aktualnosci-24630

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.046846151351929