I śluby br. Efrema

11 lutego 2016

Sobota 6 lutego 2016r. była dla naszej wspólnoty dniem wyjątkowym. W południe brat Leonard przyjął habit i rozpoczął nowicjat, a natomiast popołudniu brat Efrem Michalski ukończył swoją dwuletnią próbę życia zakonnego i przystąpił do złożenia pierwszej profesji monastycznej.

W trakcie Nieszporów po odśpiewaniu psalmów i wysłuchaniu czytania biblijnego ojciec Maksymilian, który jest magistrem nowicjuszy, przyprowadził brat Efrema do Ojca Przeora, który zapytał go jakie jest jego pragnienie. Po odpowiedzi brata Efrema, iż chcę służyć Bogu w zakonie św. Benedykta i być wierny jego Regule, Ojciec Przeor wygłosił przemowę, w której podkreślił znaczącą rolę wspólnoty w wypełnianiu benedyktyńskiego powołania. Stwierdził, że to ona jest ową pracownią, w której jak poucza św. Benedykt mamy się posługiwać narzędziami dobrych uczynków szukając w liturgii, w pracy i w braterstwie samego Boga. Ślub stałości, który składają mnisi benedyktyńscy, zaszczepia ich w konkretną wspólnotę, a w szerszym znaczeniu utwierdza w szukaniu Boga i Jego miłości oraz umacnia więzi brata z bratem. Ojciec Przeor zwrócił także uwagę na motyw wiary i powiedział: „Pamiętaj, że to wiara doprowadziła cię tutaj do klasztoru i to ona będzie dawała ci siłę do podejmowania codziennego życia”. Zwracając się z życzeniami dla brata Efrema zakończył słowami: „Bracie! Mając na uwadze to wszystko, mogę ci zatem życzyć, abyś od dziś coraz bardziej doświadczał i żył tym co św. Paweł wyraził w Liście do Galatów: Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (2,20)”.

Następnie brat Efrem odczytując akt profesji złożył przed Bogiem w obecności Ojca Przeora oraz mnichów lubińskich swoje pierwsze śluby. Obiecał w nich stałość, nawrócenie obyczajów i posłuszeństwo do Wielkanocy 2017r. Po czym podpisał kartę profesyjną, okazał ją Ojcu Przeorowi i pozostawił na ołtarzu.

Po zakończeniu Nieszporów cała wspólnota wraz z najbliższą rodziną neoprofesa zasiadła do kolacji w klasztornym refektarzu. Wspólne świętowanie przy stole stało się okazją do bliższego zapoznania się wspólnoty i rodziny brata Efrema.

Brat Efrem odtąd zajmować będzie się ogrodem, będzie pełnił funkcję drugiego prefekta do spraw gości, obejmie pralnię, podejmie naukę języka angielskiego, a także będzie redagował teksty na niniejszą stronę.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.041072845458984