Śluby wieczyste br. Efrema Michalskiego OSB

24 lutego 2019

Uroczysta profesja monastyczna jest szczególnym aktem, gdy wobec zgromadzonej wspólnoty Kościoła młody mnich, który przez kilka lat już kroczy za wskazaniami Reguły św. Benedykta, pragnie wieczyście ślubować posłuszeństwo, stałość i obyczaje monastyczne, aby przez nie zrealizować swe pragnienie oddania się Bogu. Tym młodym mnichem jest właśnie br. Efrem Mateusz Michalski, który w niedzielę 24 lutego 2019 roku złożył wobec Boga i wspólnoty swoje śluby.

 

Podczas uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez o. opata Maksymiliana Nawarę, prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, a który niegdyś był odpowiedzialny za wprowadzenie br. Efrema w początki życia monastycznego jako jego magister nowicjatu, zgromadziła się cała wspólnota lubińska, bracia z innych klasztorów Tyńca i Biskupowa oraz najbliższa rodzina, przyjaciele i znajomi br. Efrema. Ponadto parafianie lubińscy i z Ruchocic, rodzinnej parafii br. Efrema oraz klerycy kaliscy i poznańscy, którzy uświetnili Liturgię śpiewem.

 

W homilii o. Maksymilian zwracając się do br. Efrema podkreślił, że miara jego oddania się Bogu i braciom, będzie miarą jego radości życia ślubami. Życzył również br. Efremowi, aby podążając drogą oddania był w stanie schylić się wystarczająco nisko, aby usłyszeć Pana, który mówi do serca.

 

Następnie rozpoczął się właściwy obrzęd złożenia wieczystych ślubów. Na początku odśpiewano po łacinie błagalną Litanie do Wszystkich Świętych, w której proszono o błogosławieństwo dla składającego śluby mnicha. Po jej zakończeniu na ręce Przeora br. Izaaka Kapały, ojca lubińskiej wspólnoty, br. Efrem złożył śluby odczytawszy własnoręcznie napisany akt profesji uroczystej ślubując przed Bogiem i Jego Świętymi posłuszeństwo, stałość i monastyczny styl życia.

 

Po podpisaniu karty br. Efrem ukazał ją br. Przeorowi i reszcie mnichów, którzy potwierdzili ważność aktu, a następnie złożył ją na ołtarzu, który także ucałował. Karta ślubów podczas całej Liturgii eucharystycznej znajdowała się na ołtarzu pod Najświętszym Ciałem i Krwią Chrystusa, co symbolicznie uwydatniało związek poświecenia się poprzez śluby z ofiarą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

 

Dalej br. Efrem zaśpiewał po łacinie werset psalmu 119 wyrażając wolę oddania się Bogu: Przyjmij mnie, Panie, według Twej obietnicy, a żyć będę. I nie zawiedź nadziei mojej. Potem odśpiewana została nad br. Efremem modlitwa konsekracyjna, po której Przeor przyodział neoprofesa w kukullę, to jest powłóczystą tunikę z charakterystycznymi szerokimi rękawami noszoną podczas modlitw chórowych, a także wręczył księgę Liturgii Godzin. Na koniec wszyscy mnisi przekazali br. Efremowi znak pokoju, po czym rozpoczęła się Liturgia eucharystyczna.

 

Przed uroczystym błogosławieństwem kończącym Liturgię, którego udzielono neoprofesowi, odczytano także życzenia, które skierował do niego arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski, których łączy znajomość.

Br. Efrem Mateusz Michalski OSB - urodził się 23 lutego 1994 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Wychował się w Ruchocicach, gdzie należał do parafii św. Urszuli (archidiecezja poznańska). W 2013 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im.J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Po zdaniu matury 29 lipca 2013 roku wstąpił do Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, gdzie rozpoczynając postulat zostało nadane mu imię Efrem. Pierwsze śluby zakonne, kończące okres próbny zwany nowicjatem, złożył 6 lutego 2016 roku, które ponawiał przez trzy lata. Ważną dla niego była osoba śp. o. Karola Meissnera. W tym czasie pełnił m.in. posługę II prefekta gości, archiwisty i ogrodnika klasztornego. Od 2017 roku studiuje teologię na Wydziale Teologicznym, a od 2018 roku równocześnie także filologię klasyczną (starożytny język grecki i łaciński) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Studentów Wydziału Teologicznego "Veritas" UAM. Obecnie w klasztorze posługuje jako archiwista oraz bibliotekarz.

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
203 0.04095983505249