WydarzeniaWydarzenia

Zakończenie III roku Szkoły Ikony

Zakończenie III roku Szkoły Ikony
W dniach 18-23 czerwca odbył się ostatni zjazd III roku Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Ze względu na prace remontowe w lubińskim klasztorze, wszystkie zajęcia odbywały się w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Chludowie.
Uczestnicy kursu przez osiem miesięcy pracowali pod kierownictwem p. Izabeli Murzy: na papierze i deskach, ale przede wszystkim starali się pogłębić swoje rozumienie ikony, jako rzeczywistości znajdującej się na pograniczu świata materialnego i duchowego. W tym celu szczegółowo analizowali „Problem Obrazów” Josepha Ratzingera.
Na tym etapie nauki każdy z uczestników mógł samodzielnie wybrać ikonę nad którą podejmował pracę. Jej pierwszym etapem były szkice, które weryfikowały czy zrozumienie głównych linii i rozłożenie świateł pozostaje w zasięgu możliwości i zdolności artystycznych kursanta. Następnie następowało „wejście na deskę”, czyli twórcze i pogłębione przeniesienie szkicu z nadaniem „charakteru” liniom poprzez zróżnicowanie ich pigmentowej struktury. Ostatnią fazą było wypełnienie powierzchni barwami bazowymi i ich kolejne rozświetlenia bądź intensyfikacja. 
Proces pogłębienia rozumienia ikony jest procesem nieskończonym, także w sensie technicznym. Dlatego dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu prowadzącej, każdy z kursantów mógł zmierzyć się z nowym dla siebie problemem wybranych elementów malowanych postaci, jak broda, ręka, oczy, ciało; bądź też z problemem całościowego ułożenia lub rozświetlenia postaci w ikonach przedstawiających sceny, np. w ikonie Trójcy Świętej, Przemienienia, Ofiarowania w Świątyni.
Poza pracą uczestnicy kursu mogli przeprowadzić wiele ciekawych rozmów i dzielić się własnymi poszukiwaniami w zakresie życia religijnego i artystycznego. Zgodnie z założeniem Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu znaczna część uczestników kursu nie miała wykształcenia artystycznego, lub nie prowadziła tego rodzaju działalności. Tymczasem tworzenie ikon, a więc dzieł sakralnych, przedstawiających Jezusa Chrystusa lub świętych wiąże się odpowiedzialnością aby powstały obraz nie stał się przeszkodą dla rozwoju pobożności poprzez zbyt niski poziom artystyczny. Uczestnicy kursu przekonali się jednak, że proces powstawania dowolnej ikony, dzięki osadzeniu w pewnych kanonicznych sposobach malowania i przedstawiania postaci, może stać się bliski każdemu kto podejmuje się wytrwałej modlitwy i pracy!

W dniach 18-23 czerwca odbył się ostatni zjazd III roku Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Ze względu na prace remontowe w lubińskim klasztorze, wszystkie zajęcia odbywały się w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Chludowie.

Zapowiedź II Rajdu Motocyklowego Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

Już w najbliższy weekend odbędzie się II Motocyklowy Rajd Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Uczestnicy spotkają się w Wąbrzeźnie gdzie w 1575 roku urodził się Sł. B. O. Bernard, następnie odwiedzą Moglilno i Grodzisk Wielkopolski, a ostatecznie dotrą do Lubnia, gdzie wezmą udział w uroczystościach 416. rocznicy śmierci kandydata na ołtarze.

Życzenia Wielkanocne 2019

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019

Wielki Post jest okresem nie tylko wstrzemięźliwości i gorliwszego pełnienia uczynków miłosierdzia, ale również czasem, kiedy w szczególny sposób chrześcijanie kierują swe serca ku Jezusowi Chrystusowi, który wziął na swoje ramiona krzyż dla naszego odkupienia. Już od dziesięciu lat corocznie około 100 tyś. ludzi w Polsce wyrusza na swoiste drogi krzyżowe, aby zmagając się w nocy z trudem wędrówki rozważać Mękę Pańską.

Jubileusz XXV-lecia złożenia ślubów br. Izaaka Kapały OSB

Niedziela 24 marca 2019 r. była dniem świątecznym dla naszej wspólnoty i wszystkich tych, którym bliski jest nasz klasztor. Podczas uroczystej Eucharystii świętowaliśmy jubileusz XXV-lecia złożenia ślubów monastycznych przez br. Izaaka Kapałę OSB, przeora naszego opactwa.

Śluby wieczyste br. Efrema Michalskiego OSB

Uroczysta profesja monastyczna jest szczególnym aktem, gdy wobec zgromadzonej wspólnoty Kościoła młody mnich, który przez kilka lat już kroczy za wskazaniami Reguły św. Benedykta, pragnie wieczyście ślubować posłuszeństwo, stałość i obyczaje monastyczne, aby przez nie zrealizować swe pragnienie oddania się Bogu. Tym młodym mnichem jest właśnie br. Efrem Mateusz Michalski, który w niedzielę 24 lutego 2019 roku złożył wobec Boga i wspólnoty swoje śluby.

Zapowiedź ślubów wieczystych br. Efrema Michalskiego OSB

Z radością zawiadamiamy, że Kapituła naszego klasztoru dopuściła do ślubów wieczystych br. Efrema Mateusza Michalskiego OSB. Prosimy o modlitwę w intencji naszego współbrata o potrzebne łaski.

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim „Wybitni Wielkopolanie”

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim, która jest gremium skupiającym katolików świeckich z różnych środowisk życia naukowego, kulturalnego i społecznego, którzy wspierają Metropolitę Poznańskiego w odpowiedzialności za działalność Kościoła oraz w kształtowaniu życia społecznego, wydała oświadczenie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości „Wybitni Wielkopolanie”. Pośród wspomnianych kilkunastu najwybitniejszych Wielkopolan: świętych, duchownych, działaczy społecznych czy polityków wymieniono również o. Karola Meissnera OSB wspominając go jako „świętego człowieka”, dzięki któremu m.in. „udało się uratować przed upadkiem ten najstarszy wielkopolski klasztor”.

Harmonogram spotkań oblackich 2019

Nowy rok 2019 będzie dla naszego klasztoru czasem wielkich inwestycji związanych z nowym systemem grzewczym. Niestety, prace będą wymagały zamknięcia Domu Gości, mimo to klasztor będzie dla wspólnoty oblatów otwarty jak zawsze. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań oblackich.