SZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIUSZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

Szkoła Ikony działająca przy naszym opactwie rozpoczyna rekrutację na pierwszy rok nauki.
Rekrutacja na pierwszy rok zajęć odbywa się do 30 marca 2017 r. według kolejności zgłoszeń poprzez indywidualny kontakt z  panią Izą Murza:

PRACOWNIA IKONY ARCHANIOŁA MICHAŁA - TEL. 503 469 128, EMAIL: pracowniaikony@interia.eu.

Ikona i proces jej powstawania zanurzone są w modlitwie - wyrastają z modlitwy i do niej prowadzą. Ikona wymaga, ale też obdarowuje i prowadzi, aby tego doświadczyć trzeba dać się zwabić przez Boga na pustynię, gdzie On sam przemawia do naszego serca. Benedyktyński klasztor ze swoim rytmem modlitwy liturgicznej, przestrzenią ciszy i medytacji może stanowić takie „pustynne” miejsce, w którym daje się słyszeć Jego głos. Dlatego zasłuchani w głos tradycji Kościoła zapraszamy do odkrywania ikony poprzez modlitwę i naukę malarstwa ikonowego w miejscu, gdzie prawie od 1000 lat trwa mnisza modlitwa i praca.

 

Szkoła Ikony jest otwarta dla wszystkich, nie jest więc konieczne posiadanie wykształcenia plastycznego.

Założenia programowe na rok I (maj – grudzień 2017)
Zajęcia obejmują:

* wykłady w formie multimedialnej prezentacji (ok. 14h)

- kompozycja i symbolika ikony

- proces powstawania ikony

- teologia i historia powstawania ikony

- teksty Ojców pustyni i Ojców Kościoła

* zajęcia praktyczne (ok. 100h)

    zapoznanie się z techniką malarską temperową (praca pędzlem, sposoby mieszania i łączenia bar, odpowiedni sposób nakładania farby),

    wykonanie kilkunastu prac malarskich w temperze wodnej (szkicowanie, kompozycja, kadrowanie, kaligrafia),

    samodzielne wykonanie deski pod ikonę: klejenie, gruntowanie, szlifowanie,

    samodzielne wykonanie jednej pracy w technice tempery jajecznej: praca pigmentami i emulsją jajeczną, werniksowanie.


Prowadzący:
Iza Murza – prowadzi Pracownię Ikony p.w. Archanioła Michała w Poznaniu od 14 lat, organizuje i współtworzy warsztaty ikonograficzne w kilku miejscach w Polsce.
o. Maksymilian Nawara OSB – patrolog, prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej

 
KOSZT:
800 zł (jest możliwość płacenia w dwóch ratach)
Cena obejmuje prowadzenie warsztatów oraz wszystkie materiały plastyczne potrzebne na pierwszy rok zajęć.
Zaliczka wynosi 100 zł i jest płacona wraz z I ratą. Uczestnik może zgłosić rezygnację maksymalnie 30 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego spotkania, tj. 26 kwietnia 2017 r. W przypadku późniejszych zgłoszeń zaliczka nie będzie zwracana.
150 zł to koszt noclegu i wyżywienia w klasztorze. Każdy z uczestników reguluje należność każdorazowo po przyjeździe na miejscu.

 TERMIN:
Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatów weekendowych raz w miesiącu. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mieszkają w klasztorze i uczestniczą w pełnej liturgii godzin wraz z mnichami. Ze względu na intensywność zajęć praktycznych podczas każdego zjazdu jak i specyfikę prowadzenia warsztatów, które mają także na celu wprowadzenie w doświadczenie ciszy i modlitwy, obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowa.

 Terminy warsztatów dla I roku:
26 - 28 maja 2017
23 - 25 czerwca 2017
28 - 30 lipca 2017
25 - 27 sierpnia 2017
22 – 24 września 2017
27 - 29 października 2017
17 - 19 listopada 2017
8 - 10 grudnia 2017


 Plan dnia i zajęć:
Plan zajęć zawiera ok. 13 godzin zajęć praktycznych, wykłady oraz pełne uczestnictwo w liturgii godzin, Eucharystię oraz czas na osobistą medytację.

PIĄTEK

17.00   - nieszpory (czas zimowy/czas letni)
17.30   - kolacja
18.00   - warsztat
20.00   - modlitwa wieczorna

 SOBOTA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna, medytacja, Eucharystia
8.00     - śniadanie
8.45     - warsztat
12.15   - modlitwa południowa
12.30   - obiad
13.45   - warsztat
15.00   - nieszpory
15.30   - warsztat
18.00   - kolacja
18.30   - warsztat
20.00   - modlitwy wieczorne
21.30   - zamykamy bramy i domu gości

 NIEDZIELA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna
7.30     - śniadanie
8.15     - warsztat
11.30   - Eucharystia