SZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIUSZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

UWAGA!

Ze względu na planowane prace wymiany centralnego ogrzewania dom gość w roku 2019 będzie działał tylko przez trzy pierwsze miesiące roku. W związku z tym nabór do Szkoły Ikony na rok 2019 zostaje zawieszony. W drugiej połowie 2019 roku ponowimy rekrutację na I rok zajęć, który odbędzie się w 2020r.

Przepraszamy za niedogodności  i dziękujemy za wyrozumiałość.


Szkoła Ikony działająca przy naszym opactwie rozpoczyna rekrutację na pierwszy rok nauki. Rekrutacja na pierwszy rok zajęć odbywa się do 19 listopada 2018 r. według kolejności zgłoszeń poprzez indywidualny kontakt z panią Izą Murza: 

PRACOWNIA IKONY ARCHANIOŁA MICHAŁA - EMAIL: pracowniaikony@interia.eu, TEL. 503 469 128.

Ikona i proces jej powstawania zanurzone są w modlitwie - wyrastają z modlitwy i do niej prowadzą. Ikona wymaga, ale też obdarowuje i prowadzi, aby tego doświadczyć trzeba dać się zwabić przez Boga na pustynię, gdzie On sam przemawia do naszego serca. Benedyktyński klasztor ze swoim rytmem modlitwy liturgicznej, przestrzenią ciszy i medytacji może stanowić takie „pustynne” miejsce, w którym daje się słyszeć Jego głos. Dlatego zasłuchani w głos tradycji Kościoła zapraszamy do odkrywania ikony poprzez modlitwę i naukę malarstwa ikonowego w miejscu, gdzie prawie od 1000 lat trwa mnisza modlitwa i praca.

 

Szkoła Ikony jest otwarta dla wszystkich, nie jest więc konieczne posiadanie wykształcenia plastycznego.

Założenia programowe na rok I (styczeń-sierpień 2019)
Zajęcia obejmują:

* wykłady w formie multimedialnej prezentacji (ok. 14h)

- kompozycja i symbolika ikony

- proces powstawania ikony

- teologia i historia powstawania ikony

- teksty Ojców pustyni i Ojców Kościoła

* zajęcia praktyczne (ok. 100h)

    zapoznanie się z techniką malarską temperową (praca pędzlem, sposoby mieszania i łączenia bar, odpowiedni sposób nakładania farby),

    wykonanie kilkunastu prac malarskich w temperze wodnej (szkicowanie, kompozycja, kadrowanie, kaligrafia),

    samodzielne wykonanie deski pod ikonę: klejenie, gruntowanie, szlifowanie,

    samodzielne wykonanie jednej pracy w technice tempery jajecznej: praca pigmentami i emulsją jajeczną, werniksowanie.


Prowadzący:
Iza Murza – prowadzi Pracownię Ikony p.w. Archanioła Michała w Poznaniu
o. Maksymilian Nawara OSB – patrolog, prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej

 
KOSZT:
800 zł (jest możliwość płacenia w dwóch ratach)
Cena obejmuje prowadzenie warsztatów oraz wszystkie materiały plastyczne potrzebne na pierwszy rok zajęć.
Zaliczka wynosi 100 zł i jest płacona wraz z I ratą. Uczestnik może zgłosić rezygnację maksymalnie 30 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego spotkania, tj. 12 grudnia 2018 r. W przypadku późniejszych zgłoszeń zaliczka nie będzie zwracana.
160 zł to koszt noclegu i wyżywienia w klasztorze. Każdy z uczestników reguluje należność każdorazowo po przyjeździe na miejscu.

 TERMIN:
Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatów weekendowych raz w miesiącu. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mieszkają w klasztorze i uczestniczą w pełnej liturgii godzin wraz z mnichami. Ze względu na intensywność zajęć praktycznych podczas każdego zjazdu jak i specyfikę prowadzenia warsztatów, które mają także na celu wprowadzenie w doświadczenie ciszy i modlitwy, obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowa.

 Terminy warsztatów dla I roku:

11-13 stycznia 2019

22-24 lutego 2019

22-24 marca 2019

26-28 kwietnia 2019

17-19 maja 2019

28-30 czerwca 2019

26-28 lipca 2019

30 sierpnia-1 września 2019


 Plan dnia i zajęć:
Plan zajęć zawiera ok. 13 godzin zajęć praktycznych, wykłady oraz pełne uczestnictwo w liturgii godzin, Eucharystię oraz czas na osobistą medytację.

PIĄTEK

17.00   - nieszpory
17.30   - kolacja
18.00   - warsztat
20.00   - modlitwa wieczorna

 SOBOTA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna, medytacja, Eucharystia
8.00     - śniadanie
8.45     - warsztat
12.15   - modlitwa południowa
12.30   - obiad
13.45   - warsztat
15.00   - nieszpory
15.30   - warsztat
18.00   - kolacja
18.30   - warsztat
20.00   - modlitwy wieczorne
21.30   - zamykamy bramy i domu gości

 NIEDZIELA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna
7.30     - śniadanie
8.15     - warsztat
11.30   - Eucharystia