SZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIUSZKOŁA IKONY W OPACTWIE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

Obecnie zakończył się drugi rok Szkoły Ikony. Pierwszy rok kolejnej edycji rozpocznie się na początku 2019 roku.

PRACOWNIA IKONY ARCHANIOŁA MICHAŁA - TEL. 503 469 128, EMAIL: pracowniaikony@interia.eu.

Ikona i proces jej powstawania zanurzone są w modlitwie - wyrastają z modlitwy i do niej prowadzą. Ikona wymaga, ale też obdarowuje i prowadzi, aby tego doświadczyć trzeba dać się zwabić przez Boga na pustynię, gdzie On sam przemawia do naszego serca. Benedyktyński klasztor ze swoim rytmem modlitwy liturgicznej, przestrzenią ciszy i medytacji może stanowić takie „pustynne” miejsce, w którym daje się słyszeć Jego głos. Dlatego zasłuchani w głos tradycji Kościoła zapraszamy do odkrywania ikony poprzez modlitwę i naukę malarstwa ikonowego w miejscu, gdzie prawie od 1000 lat trwa mnisza modlitwa i praca.

 

Szkoła Ikony jest otwarta dla wszystkich, nie jest więc konieczne posiadanie wykształcenia plastycznego.

Założenia programowe na rok I (maj – grudzień 2017)
Zajęcia obejmują:

* wykłady w formie multimedialnej prezentacji (ok. 14h)

- kompozycja i symbolika ikony

- proces powstawania ikony

- teologia i historia powstawania ikony

- teksty Ojców pustyni i Ojców Kościoła

* zajęcia praktyczne (ok. 100h)

    zapoznanie się z techniką malarską temperową (praca pędzlem, sposoby mieszania i łączenia bar, odpowiedni sposób nakładania farby),

    wykonanie kilkunastu prac malarskich w temperze wodnej (szkicowanie, kompozycja, kadrowanie, kaligrafia),

    samodzielne wykonanie deski pod ikonę: klejenie, gruntowanie, szlifowanie,

    samodzielne wykonanie jednej pracy w technice tempery jajecznej: praca pigmentami i emulsją jajeczną, werniksowanie.


Prowadzący:
Iza Murza – prowadzi Pracownię Ikony p.w. Archanioła Michała w Poznaniu od 14 lat, organizuje i współtworzy warsztaty ikonograficzne w kilku miejscach w Polsce.
o. Maksymilian Nawara OSB – patrolog, prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej

 
KOSZT:
800 zł (jest możliwość płacenia w dwóch ratach)
Cena obejmuje prowadzenie warsztatów oraz wszystkie materiały plastyczne potrzebne na pierwszy rok zajęć.
Zaliczka wynosi 100 zł i jest płacona wraz z I ratą. Uczestnik może zgłosić rezygnację maksymalnie 30 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego spotkania, tj. 26 kwietnia 2017 r. W przypadku późniejszych zgłoszeń zaliczka nie będzie zwracana.
150 zł to koszt noclegu i wyżywienia w klasztorze. Każdy z uczestników reguluje należność każdorazowo po przyjeździe na miejscu.

 TERMIN:
Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatów weekendowych raz w miesiącu. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mieszkają w klasztorze i uczestniczą w pełnej liturgii godzin wraz z mnichami. Ze względu na intensywność zajęć praktycznych podczas każdego zjazdu jak i specyfikę prowadzenia warsztatów, które mają także na celu wprowadzenie w doświadczenie ciszy i modlitwy, obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowa.

 Terminy warsztatów dla I roku:
26 - 28 maja 2017
23 - 25 czerwca 2017
28 - 30 lipca 2017
25 - 27 sierpnia 2017
22 – 24 września 2017
27 - 29 października 2017
17 - 19 listopada 2017
8 - 10 grudnia 2017


 Plan dnia i zajęć:
Plan zajęć zawiera ok. 13 godzin zajęć praktycznych, wykłady oraz pełne uczestnictwo w liturgii godzin, Eucharystię oraz czas na osobistą medytację.

PIĄTEK

17.00   - nieszpory (czas zimowy/czas letni)
17.30   - kolacja
18.00   - warsztat
20.00   - modlitwa wieczorna

 SOBOTA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna, medytacja, Eucharystia
8.00     - śniadanie
8.45     - warsztat
12.15   - modlitwa południowa
12.30   - obiad
13.45   - warsztat
15.00   - nieszpory
15.30   - warsztat
18.00   - kolacja
18.30   - warsztat
20.00   - modlitwy wieczorne
21.30   - zamykamy bramy i domu gości

 NIEDZIELA
5.30     - budzenie
6.00     - modlitwa poranna
7.30     - śniadanie
8.15     - warsztat
11.30   - Eucharystia