Aktualności

 

Materiały w zakładce o Słudze Bożym

Dla ułatwienia, poniżej znajdują się adresy do materiałów na temat Sługi Bożego, znajdujących się w zakładce na stronie Opactwa, po nazwą: Sł. B. o. Bernard

  1. Aktualności - czyli obecna podzakładka
  2. Biografia
  3. Żywot
  4. Dzieje kultu
  5. Dokumenty
  6. Publikacje naukowe
  7. Publikacje popularne
  8. Wizerunki
  9. Bibliografia

30-09-2022 r.

Na kanale Sługi Bożego umieszczono krótką refleksję odnośnie Drogi dzieciectwa Bożego - wg świętej Teresy.

Okoliczność szczególna - wspomnienie liturgiczne 1 października, a przede wszystkim fakt doświadczenie wyjątkowej opieki świętej nad klasztorem, gdy w ostatni dzień nowenny do Niej w 1923 r. benedyktyni otrzymali Dekret pozwalający na odnowienie w Lubiniu życia benedyktyńskiego po kasacie związanej z zaborami.

Mała droga dziecięctwa Bożego

 23-08-2022 r.

Na kanale Sługi Bożego umieszczono nagrania Różańca Świętego

Sługa Boży - o czym, jako postulator złożyłem osobiste świadectwo, jest apostołem modlitwy Różańcowej i Nowenny Pompejańskiej. Między innymi dlatego powstało nagranie części Różańca oraz jednego dziesiątka. Są to wersje modlitwy w wolniejszym tempie i z wyraźniejszymi przystankami po poszczególnych frazach modlitwy. Ułatwia to zastanowienie się nad wypowiedzianą treścią. Różaniec Święty - tajemnice radosne z fragmentami z Ewangelii - jak wskazuje nazwa, zawiera krótkie rozważania, wyjęte z Ewangelii. Poza taką dłuższą modlitwą, bardzo ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o mniejszej wadze pamiętać o pouczeniu świętego Ojca Benedykta: „gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby Pan Bóg sam to do końca doprowadził”. Dziesiątek Różańca jest taką szczególną formą oddania Matce Boga i naszej spraw, które mamy podjąć. 

Szczególne uzasadnienie do modlitwy i czuwania.
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Św. Ojciec Pio mawiał: „Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec - nawet wtedy, gdy pracujesz…”. W praktyce jednak, często wnioskujemy, że nie mamy czasu na modlitwę, więc rezygnujemy z niej, albo modlimy się pośpiesznie. Warto się zastanowić, co nas przynagla, gdyż mogą to być nieuporządkowane przywiązania do spraw, rzeczy i Osób oraz lęki, a przecież to właśnie w modlitwie znajdujemy światło i moc Ducha Świętego. Jako pomoc w „wyhamowaniu” można skorzystać np. z przedstawionych wersji nagrań Różańca Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-07-2022 r.

Na kanale Sługi Bożego umieszczono Koronkę do Miłosierdza Bożego z fragmentami Pasyjnymi z Ewangelii

Sługa Boży Ojciec Bernard, jak wielu świętych gorliwie rozważał Miłość Bożą objawioną i udzieloną w Eucharystii i na Krzyżu. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec święty czerpią swoją moc z Eucharystii i są niejako Jej przedłużeniem i do Niej przygotowaniem. Bywa jednak, że z powodu gorączkowego biegu życia i rutyny są odmawiane bez skupienia, dlatego zaproponowano tu formę Koronki „bez pośpiechu” i zawierającą fragmenty Pasyjne Ewangelii, odpowiadające tajemnicom Bolesnym Różańca świętego. Oczywiście z założenia wykluczono jakiekolwiek inne słowa, poza Słowem Bożym i to ukazującym Pasję PANA. 

 

 

 

 

 

 

09-07-2022 r.

Powstał kanał na YouTube poświęcony Osobie i przesłaniu Sługi Bożego Ojca Bernarda

Kanał o nazwie: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna to dzieło społecznościowe ma na celu ukazanie zupełnie wybitnej Postaci, sługi Bożego, którego PAN wyróżnił spektakularnymi cudami, jak ukazanie się w czasie epidemii w świetlistej postaci z Krzyżem na niebie, nad miastem i jego ocalenie. Fakt ten jest uwiarygodniony, zachowanym oryginalnym dokumentem spisanym przez burmistrza miasta i notariusza i zapoczątkował pielgrzymki ocalonego miasta - Grodziska Wielkopolskiego do klasztoru Benedyktynów w Lubiniu, w którym żył sługa Boży. Pielgrzymki rozpoczęte w roku 1620, mimo przerw związanych z zawieruchami dziejowymi, trwają do dziś. Drugi spektakularny cud, oparty na powszechnej i mocnej tradycji ustnej dotyczył innej sytuacji epidemii, gdy w mieście nie było wody. Według tradycji sługa Boży uprosił u Pana Boga, że w głównej studni na rynku miasta cudem pojawiła się woda, nie tylko zdrowa, ale też mająca moc uzdrawiania zarażonych. Więcej informacji na stronie FB: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna

15-10-2021 r.

Świadectwo o opiece i prowadzeniu przez Sługę Bożego Ojca Bernarda

Naszego Sługę Bożego nazywano cudownym i przebłogosławionym. Teraz też skutecznie działa. Tu jest świadectwo:  Świadectwo o opiece i prowadzeniu nas przez Sługę Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna - 15-10-21

18-01-2021 r.

Imprimatur do nowenny za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Barnarada z Wąbrzeźna 

W kontekście pandemii i faktu, że Sługa Boży Ojciec Bernarad zasłunął, jako patron Miasta Grodziska przed zarazą zrodziąła się myśl, aby przygotować nowennę i uzyskać impromatur z Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu. Co pomyślnie zzostało doprowadzone do skutku. Zachęcamy do tej formy modlitwy, do której można stosować różne intencje o ile są zgodne z wolą Bożą. Przykładowe prośby są umieszczone w przypisie na pierwszej stronie 

Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Barnarda z Wąbrzeźna - 2020

 

 Zeszyt próśb i podziękowań do sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

 

Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-11-2020r.

Artykuł o Słudze Bożym w czasopiśmie Królowa Różańca Świętego


    We wspomnianym artykule, znajduje się wątek nawiązujący do obecnej trudnej sytuacji epidemicznej. Wiemy, że dla PANA nie ma rzeczy trudnych, ale dla nas jest wielka pokusa, aby polegać tylko na ludzkich możliwościach i kalkulacjach, dlatego warto często przypominać sobie, że nasze losy są w ręku Bożej Opatrzności, a modlitwa, jak ktoś powiedział: „rządzi BOGIEM”. Duch Święty udziela nam też pomocy, za pośrednictwem swoich świętych, którzy - można by rzec - mają swoje „specjalizacje”. Dostrzegamy je przez analizę faktów z Ich życia na ziemi i wstawiennictwa w niebie. Odnosząc to do naszego Sługi Bożego, to biorąc pod uwagę dane z przekazów historii możemy stwierdzić, że jest On patronem od epidemii. Na podstawie wiarygodnych danych wiemy, że na początku XVII wieku, w czasie zarazy w Grodzisku Wielkopolskim, gdy wszystkie ujęcia wody były zatrute, a największa studnia wyschnięta, Ojciec Bernard znakiem krzyża sprawił, że pojawiła się woda, nie tylko czysta, ale i mająca moc, która ratowała pijących ją, zaraza zaś wkrótce ustąpiła. Drugi cud dokonał się w roku 1620, kiedy w tym mieście ponownie srożyła się epidemia - ukazała się nad Kościołem na niebie postać Ojca Bernarda i po pielgrzymce do jego grobu - zaraza ustąpiła. W tym roku mija 400 lat od tego wydarzenia, a potwierdza je dokument podpisany przez burmistrza i notariusza miasta.
Podsumowaniem, niech będzie praktyczny wniosek, że warto podjąć systematyczną, codzinną krótką modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego w łączności, np z dziesiątkiem Różańca.
Mowa tu o modlitwie zatwierdzonej przez ś.p. Ks. Abp Antoniego Baraniaka:
"Wszechmogący wieczny Boże, który wywyższasz pokornych i chwałą obdarzasz tych, co wpatrzeni w krzyż Twego Syna całym sercem Ci służą, racz wstawić Sługę Twego Bernarda cudami, abyśmy mogli go czcić pośród błogosławionych. Maryjo, Patronko klasztoru lubińskiego przyczyń się za nami".

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 1987 r.

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Sługi Bożego O. Bernarda z Wąbrzeźna prosimy nas zawiadomić

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Oto są środki postępu duchowego. Jeżeli zasady te będziemy nieustannie, we dnie i w nocy, wypełniać i jeżeli w dzień sądu zyskają one uznanie, wówczas otrzymamy od Pana nagrodę, którą On sam obiecał: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało... jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9). Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków, jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
205 0.14780902862549