parafia lubińska
historia parafii
bractwo św. Leonarda
żywy różaniec
galeria

Nie jest znana data założenia Żywego Różańca w naszej parafii;
nekrolog zakonny wspomina w dniu 30 kwietnia zmarłego w 1608 roku Opata Jakuba Łempickiego założyciela Bractwa św. Różańca oraz 6 innych zakonników z adnotacją: promotor Bractwa św. Różańca, a przekazy historyczne mówią o kaplicy różańcowej w kościele klasztornym na długo przed przebudową barokową.
Nie jest znane wyposażenie dawnego kościoła parafialnego św. Leonarda co do ołtarza czy obrazów związanych z kultem Matki Bożej Różańcowej.


Różaniec
[łac. rosarium ‘ogród różany’, ‘wieniec z róż’], maryjna modlitwa medytacyjna skoncentrowana na rozważaniu tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, czyli życia, męki, zmartwychwstania i chwały Chrystusa; określana jako streszczenie Ewangelii (Leon XIII, Paweł VI).
więcej...

Praktyka żywego różańca w naszej parafii
Zasadą dzięki której różaniec „żyje” jest jego całościowe odmawianie, ile róż w danej parafii tyle codziennie „pełnych” modlitw różańcowych. Dana osoba odmawia przez miesiąc codziennie te samą dziesiątkę różańca...
więcej...

 • Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.


 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Ukoronowanie koroną z cierni
 • Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
 • Śmierć na krzyżu.


 • Chrzest w Jordanie
 • Objawienie na weselu w Kanie
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii


 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Maryi
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.