parafia lubińska
historia parafii
bractwo św. Leonarda
żywy różaniec
galeria

Powstało w parafii lubińskiej w 1823 roku za ostatniego opata Bedy Ostaszewskiego, który był zarazem proboszczem parafii św. Leonarda. Był to czas już bardzo znacznego ograniczenia działalności kościoła katolickiego pod zaborem pruskim. Przypuszczalnie benedyktyni świadomi zagrożenia kasatą klasztoru i odebraniem przez zaborców kościoła św. Leonarda (wiemy, że nieco później z trudnością udało się z pomocą Arcybiskupa Poznańskiego uratować ten kościół od rozbiórki) pragnęli poprzez Bractwo nadal szerzyć kult św. Leonarda.


Dokument z 1823 r. w oryginalnym zapisie
                   J . M . J . L
O zawiązanem Towarzystwie duchownem pobożnem w Parafii Lubińskiey, pod Titułem S. Leonarda Opata, iako pierwszego Patrona teyże Parafii; w Roku 1823 cim, przez samychże Parafianow ułożonem i przedsięwziętem, a do Potwierdzenia, i Dozwolenia, Władzy swey Duchowney Kościelney podanem.
więcej...


Życiorys św. Leonarda

Św. Leonard urodził się około 500 r. w Galii / obecna Francja / w rodzinie blisko związanej z królem Franków Klodwikiem, wychowany przez św. Remigiusza został pustelnikiem; wrażliwy na potrzeby człowieka modlitwą wypraszał zdrowie między innymi dla będącej w stanie błogosławionym żony króla a także wstawiał się za biednymi, pokrzywdzonymi, jeńcami i uwięzionymi; jego atrybutem są kajdany. Założył klasztor w Noblac
więcej...


Działalność Bractwa

1/ Pomnażanie czci Najświętszego Sakramentu:
2/ Wzajemna pomoc duchowa „w życiu, przy śmierci i po śmierci”
3/ Branie czynnego udziału w życiu parafialnym.
4/ Wpłacanie ustalonej rocznej składki.
5/ przynajmniej raz do roku z okazji odpustu św. Leonarda jest zebranie sprawozdawcze i omawiane są aktualne sprawy - obecność wszystkich członków Bractwa obowiązkowa.
Do Bractwa mogą należeć także osoby spoza parafii.
więcej...