OblaciOblaci

Reguła benedyktyńska, choć napisana z myślą o mnichach mieszkających w klasztorze, jest wyjątkowo cenną propozycją dla tych, którzy na co dzień prowadzą życie poza jego murami. Ścieżka przetarta i opisana przez św. Benedykta od początku pociąga i fascynuje tych, którzy doświadczają potrzeby duchowego wzrostu pod okiem dobrego nauczyciela. By wejść na tę ścieżkę, nie trzeba koniecznie stać się zakonnikiem czy mniszką. Warunkiem jest tylko tęsknota za prawdziwym życiem i dojrzała wola szukania Boga, który jest jego źródłem. By ujrzeć owoce tego wyboru, trzeba po prostu wyruszyć w drogę i okazać na niej wytrwałość, zawczasu przygotowując się na nieuniknione trudności i przeszkody.

Oblaci to właśnie ci, którzy pozostając „w świecie” starają się prowadzić życie według zaleceń św. Benedykta. Nie jest ich zadaniem wypełniać poszczególne polecenia i przepisy Reguły, lecz odkrywać i wprowadzać w życie jej ducha. Kształtować własną codzienność zgodnie z nauką jej Autora, a raczej pozwolić, by to ona ich kształtowała – nie jest bowiem filozofią ani teorią wychowania, lecz charyzmatem, to znaczy łaską udzielaną tym, którzy pragną życia w Duchu.

Ojciec Jean Guilmard OSB W rodzinie św. Benedykta:

„Oblat to chrześcijanin, który powodowany pragnieniem prowadzenia życia bardziej zbliżonego do ewangelicznego ideału, wiąże się z rodziną zakonną (którą sobie wybiera) węzłem o charakterze duchowym, aby móc lepiej uczestniczyć w modlitwach i dążeniach tej wspólnoty.

Zanim oblatem zostanie, wybiera sobie ten monaster, do którego chce należeć. W owym wyborze decydującą rolę odgrywa atmosfera duchowa cechująca tę rodzinę zakonną.

Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że pomiędzy poszczególnymi monasterami benedyktyńskimi istnieją wielkie różnice; każdy z nich ma swoje własne oblicze duchowe, swoje tradycje, swoje zwyczaje i własne ukierunkowanie swej działalności. To wszystko w mniejszym czy większym stopniu jest źródłem wielkiej różnorodności w łonie naszego zakonu.

To zróżnicowanie jest uzasadnione rozlicznymi okolicznościami natury historycznej, a także nieraz specyficznymi warunkami życia. Jednak należy zaznaczyć, że nie sprzeciwia się ono głębokiej jedności całego zakonu św. Benedykta, natomiast jest dowodem wielkiego bogactwa i uniwersalności Reguły”.

GALERIA ZDJĘĆ:

- REKOLEKCJE 2015

- ARCHIWUM

TERMINY SPOTKAŃ OBLACKICH W 2018 ROKU

16 czerwca –  dzień skupienia 

6 - 9 września  - rekolekcje oblackie 

3 listopada – dzień skupienia

Prefekt Gości prosi o zgłaszanie pobytu na dzień skupienia z co najmiej tygodniowy wyprzedzeniem. 

Oblaci podczas rekolekcji
Przyrzeczenie oblackie
Odwiedziny
W uroczystość św. Benedykta