Zakończenie III roku Szkoły IkonyZakończenie III roku Szkoły Ikony

W dniach 18-23 czerwca odbył się ostatni zjazd III roku Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Ze względu na prace remontowe w lubińskim klasztorze, wszystkie zajęcia odbywały się w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Chludowie.


Uczestnicy kursu przez osiem miesięcy pracowali pod kierownictwem p. Izabeli Murzy: na papierze i deskach, ale przede wszystkim starali się pogłębić swoje rozumienie ikony, jako rzeczywistości znajdującej się na pograniczu świata materialnego i duchowego. W tym celu szczegółowo analizowali „Problem Obrazów” Josepha Ratzingera.


Na tym etapie nauki każdy z uczestników mógł samodzielnie wybrać ikonę nad którą podejmował pracę. Jej pierwszym etapem były szkice, które weryfikowały czy zrozumienie głównych linii i rozłożenie świateł pozostaje w zasięgu możliwości i zdolności artystycznych kursanta. Następnie następowało „wejście na deskę”, czyli twórcze i pogłębione przeniesienie szkicu z nadaniem „charakteru” liniom poprzez zróżnicowanie ich pigmentowej struktury. Ostatnią fazą było wypełnienie powierzchni barwami bazowymi i ich kolejne rozświetlenia bądź intensyfikacja.


Proces pogłębienia rozumienia ikony jest procesem nieskończonym, także w sensie technicznym. Dlatego dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu prowadzącej, każdy z kursantów mógł zmierzyć się z nowym dla siebie problemem wybranych elementów malowanych postaci, jak broda, ręka, oczy, ciało; bądź też z problemem całościowego ułożenia lub rozświetlenia postaci w ikonach przedstawiających sceny, np. w ikonie Trójcy Świętej, Przemienienia, Ofiarowania w Świątyni.


Poza pracą uczestnicy kursu mogli przeprowadzić wiele ciekawych rozmów i dzielić się własnymi poszukiwaniami w zakresie życia religijnego i artystycznego. Zgodnie z założeniem Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu znaczna część uczestników kursu nie miała wykształcenia artystycznego, lub nie prowadziła tego rodzaju działalności. Tymczasem tworzenie ikon, a więc dzieł sakralnych, przedstawiających Jezusa Chrystusa lub świętych wiąże się odpowiedzialnością aby powstały obraz nie stał się przeszkodą dla rozwoju pobożności poprzez zbyt niski poziom artystyczny. Uczestnicy kursu przekonali się jednak, że proces powstawania dowolnej ikony, dzięki osadzeniu w pewnych kanonicznych sposobach malowania i przedstawiania postaci, może stać się bliski każdemu kto podejmuje się wytrwałej modlitwy i pracy!