Harmonogram spotkań oblackich 2019Harmonogram spotkań oblackich 2019

Nowy rok 2019 będzie dla naszego klasztoru czasem wielkich inwestycji związanych z nowym systemem grzewczym. Niestety, prace będą wymagały zamknięcia Domu Gości, mimo to klasztor będzie dla wspólnoty oblatów otwarty jak zawsze. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań oblackich. Dokładny termin rekolekcji wrześniowych zostanie podany w lutym.

26 stycznia –  dzień skupienia

23 lutego –  dzień skupienia 

16 marca –  dzień skupienia 

15 czerwca –  dzień skupienia 

Wrzesień  - rekolekcje oblackie 

2 listopada – dzień skupienia

14 grudnia –  dzień skupienia 

 

Prefekt Gości prosi o zgłaszanie pobytu na dzień skupienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej o wspólnocie oblatów można przeczytać:
http://www.benedyktyni.net/oblaci