Zakończenie drugiego roku Szkoły IkonyZakończenie drugiego roku Szkoły Ikony

W niedziele 16 września w naszym klasztorze zakończył się drugi rok Szkoły Ikony. To już trzecia grupa uczniów prowadzonych u nas od 2013 roku warsztatów nauki pisania ikony.

Po przygotowaniu i poznaniu podstaw pisania ikony na pierwszym roku, adepci podczas tegorocznych warsztatów szczególnie poświęcili się poznaniu Jezusa Chrystusa, Słowa Wcielonego. Uczestnicy przez kolejne 8 miesięcy wpatrywali się w Oblicze, utrwalając je na małej desce, a na większej malowali według kanonicznej i najstarszej tradycji Chrystusa Pantokratora, który ukazuje Jezusa jako władcę i sędziego Wszechświata,. Procesowi nauki nieodłącznie towarzyszyła modlitwa i konfrontacja z własnymi ludzkimi słabościami. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że pełen dynamiki proces nauki pisania był czasem pogłębienia życia wewnętrznego, wielu inspiracji, odkryć oraz oświeceń. Zbliżając się do Obrazu Jezusa Chrystusa "studenci" doświadczali tajemnicy przenikania się dwóch nieskończonych procesów: nauki pisania i nauki człowieczeństwa w codzienności.

 Rozpoczęcie kolejnej edycji I roku Szkoły Ikony w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu już w styczniu 2019 roku!