Święcenia kapłańskie o. Daniela WańczykaŚwięcenia kapłańskie o. Daniela Wańczyka

W święto przejścia do nieba świętego ojca naszego Benedykta 21 marca 2018 r. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, udzielił święceń prezbiteratu o. Danielowi Wańczykowi.

Pierwsza uroczysta Msza św. zostanie odprawiona przez o. Daniela w Niedzielę Palmową 25 marca o godz. 11.30. 

Modlitwa kończąca homilię arcybiskupią:
Boże nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata i patriarchę mnichów Zachodu, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, błagamy Cię, wesprzyj Twoją łaską tego nowo święconego kapłana. Racz przyjąć go pod Twoją opiekę i czuwaj nad nim w każdej chwili jego życia. Strzeż go od wszelkiego zła duszy i ciała. Uczyń go gorliwym pasterzem powierzonej mu owczarni Chrystusowej, aby kiedyś mógł cieszyć się oglądaniem Twojego oblicza. Amen.


o. Daniel Wańczyk  - urodzony w 1984 r., pochodzi z Mieroszowa na Dolnym Śląsku z parafii św. Michała Archanioła. W 2010 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał z liturgiki o chrzcie na podstawie katechez mistagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego. W tym samym roku rozpoznał powołanie benedyktyńskie i po półrocznym postulacie rozpoczął w naszym opactwie dwuletnią próbę życia zakonnego zwaną nowicjatem, przyjmując za swojego patrona św. Daniela Słupnika, syryjskiego mnicha z V wieku. Swoje pierwsze śluby złożył 16 maja 2013 r. w święto św. Andrzeja Boboli. Przez kilka lat pełnił funkcję zelatora nowicjuszów. Ważnym autorytetem dla o. Daniela jest życie i nauka papieża Benedykta XVI. Jako benedyktyn lubiński zaangażowany jest także w działalność ekumeniczną, zwłaszcza z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz jest członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Od jesieni prowadzi katechezę w szkole podstawowej w Lubiniu. Ponadto troszczy się o naszą klasztorną liturgię, jest opiekunem ministrantów oraz służy naszej wspólnocie parafialnej.