Podsumowanie bieżącePodsumowanie bieżące

Aktualizacja 25-04-2018

Bieżące skrótowe podsumowanie

Kasztanowiec "Benedykt" potrzebuje "pracy", aby nie utracił sił i niekiedy należy obchodzić go z daleka

Co zrobić, gdyby w przyszłości uszkodziły go wichury?

 

   Kasztanowiec Benedykt przetrwał ubiegłoroczne wichury. Jaki z tego wniosek? - Wydaje się, że nie jest jeszcze słaby. W pewnym sensie, wichury są najlepszym "badaniem" stanu drzewa. Arborysta wykonał zgrubny ogląd kasztanowca i nie znalazł istotnych uszkodzeń po wietrze. Planowane są badania, które pozwolą ocenić to dokładniej - jeśli wynik będzie pozytywny, to nie będzie potrzeby szukać jakichś nadzwyczajnych działań. Należy jednak podkreślić, że badania drzew także z użyciem specjalistycznych urządzeń są bardzo ważne nawet, jeśli mogą prowadzić do przesadnej oceny złego stanu drzewa, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo dla otoczenia.

  Na obecnym etapie konsultacji, specjaliści w zdecydowanej większości nie popierają zastosowania dodatkowej konstrukcji asekurującej czy podpierającej drzewo czy konary, np. podpory, głównie z powodu nieskuteczności. Przy czym - nie należy kwestionować tych rozwiązań w ogóle, ale tylko w rozpatrywanym konkretnym przypadku.

  Najprawdopodobniej, więc działania przy "Benedykcie" obejmą systematyczne badania, dbanie o jego kondycję, przycinanie korony, założenie dodatkowych wiązań, a na czas silnych wiatrów należy przewidzieć zmiany organizacyjne, aby nie zbliżać się do zagrożonego terenu, np. do Kościoła można wchodzić przez kaplicę Matki Bożej lub dziedziniec Opactwa.

  Pozostaje jeszcze szereg spraw, które wymagają uszczegółowienia np.:  Przy jakiej sile wiatru należy obszar przy drzewie uznać za zagrożony? Jaki ma być zakres cięć czy ilość i rozmieszczenie wiązań?

  Podsumowując - Jest szansa znalezienia rozwiązania  zgodnie z idealną zasadą: „wilk syty i owca cała”, tzn. bezpiecznie, skutecznie, oszczędnie i estetycznie. 

   Pozostaje jednak pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdyby „Benedykt” uległ np. w najbliższej przyszłości poważnemu uszkodzeniu w czasie nawałnicy? W kontekście ubiegłorocznych wichur może się to zdarzyć. Czy należy wtedy wydać, np. 200 tyś. zł. na maszt do podwieszania konarów, albo podpory ze względu na to, że drzewo jest bardzo wyjątkowe i dlatego trzeba próbować je ratować nawet za dużą cenę? Czy też - co najwyżej należy zastosować prostsze i tańsze sposoby, jak np. wiązania i cięcia redukcyjne? A jeśli, to nie wystarczy - zdecydować się na wycięcie wyjątkowego drzewa? Oto zachęta do podzielenia się opinią. Każda refleksja jest cenna, zarówno specjalistów, jak i laików. 

Konsultacje nadal będą prowadzone, a zgromadzona wiedza i doświadczenie może pomóc w wielu innych przypadkach. 

Szerszy zakres informacji o kasztanowcu jest w zakładkach. Poniżej są też tam przekierowania:

oraz na stronie na facebook: Kasztanowiec Benedykt

Dzięki życzliwości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  dnia 25-05-2018 r.  w Lubiniu ma być Konferencja na temat Kasztanowca Benedykta  - tutaj przekierowanie

Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.

brat Paweł Mruk - benedyktyn z Lubinia

kontakt: zakrystian@benedyktyni.net

Kościół w Lubiniu