Zakończenie I i rozpoczęcie II roku Szkoły IkonyZakończenie I i rozpoczęcie II roku Szkoły Ikony

Już od kilku lat w naszym opactwie działa Szkoła Ikony, która swoją naukę, ćwiczenia i warsztaty łączy z doświadczeniem życia benedyktyńskiego. Klasztor oraz mnisi wraz z ich Liturgią Godzin, która wypełniona jest medytacyjną recytacją psalmów, stanowi odpowiednie miejsce, aby powstała ikona – dzieło pracy rąk i serca.

Pod koniec maja 2017 roku w naszym klasztorze rozpoczął się już kolejny pierwszy rok nauki wypełniony zajęciami warsztatowymi. Trwał on do niedzieli 28 stycznia 2018 r. Drugi rok rozpocznie się niebawem, bo już 23 lutego. Poniżej prezentujemy kilkanaście zdjęć przedstawiających proces powstawania ikony.

Ponadto informujemy, że nie są prowadzone zapisy na I rok.