Informacje szczegółoweInformacje szczegółowe

 

 

Aktualizacja - 23-04-2019 r


  I. Wstęp

Sposób przedstawienia sprawy ma niewątpliwie szereg braków, wynikających głównie z osobistych ograniczeń autora, a także z niepełnego zbioru danych, zebranych w wyniku dotychczasowych konsultacji. Nie mniej wydaje się, że jest wystarczający, jako materiał wyjściowy do dalszej konsultacji z różnymi ekspertami. W miarę postępu gromadzenia informacji dokument będzie aktualizowany przez wprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz załączników, uszczegóławiających zarysowane tu zagadnienia. Jest nadzieja, że dzięki otwartości na opinie wszystkich ekspertów, niekiedy wyrażających odmienne poglądy, a także - nie specjalistów powstanie materiał umożliwiający wyprowadzenie wartościowych wniosków dla osiągnięcia zamierzonego celu.

  Sprawa ma duże znaczenie i jest bardzo złożona, ponieważ łączy w sobie wiele aspektów np. kulturowy, historyczny, krajobrazowy, ekologiczny, ekonomiczny, techniczny, a także religijny. Powaga zagadnienia wynika przede wszystkim z tego, że nie można stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest  możliwie jak największe ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, co jest poważnym wyzwaniem w sytuacji braku możliwości odpowiednio obszernego wygrodzenia terenu wokół Kasztanowca i dużej liczby Osób przebywających w jego pobliżu.

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się we wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

 II. Uwagi redakcyjne

  W dokumentach znajdują się hiperłącza do załączników, które zawierają bardziej szczegółowe informacje;   jeśli są to pliki tekstowe, to znaczy, że domyślnie zostały zapisane w formacie PDF. Oczywiście zachęcamy do wprowadzania poprawek i uzupełnień, dlatego wystarczy przysłać informację na adres: zakrystian@benedyktyni.net o potrzebie przekazania dokumentu w formacie doc lub docx. W miarę możliwości prosimy, aby proponowane zmiany wpisywać w trybie śledzenia zmian.

  Kolejne aktualizacje tego dokumentu i załączników będą sygnalizowane zmianą daty znajdującą się w nazwie pliku oraz w nagłówku dokumentu. 

III. Dokument wyjściowy

   Przedsięwzięcie obejmujące pielęgnację i wzmocnienia mechaniczne "Benedykta" jest dość złożone, dlatego rozpoczynamy od dokumentu, który zawiera  w zarysie całość działań, a w odpowiednich miejscach tekstu są przekierowania do innych plików, w formacie pdf, jpg. mp4, uszczegóławiających poruszane tematy. Oto wspomniany dokument: 

Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 26-04-18

 Dla ułatwienia pobieżnego poznania zawartości tego opracowania poniżej podany jest spis rozdziałów  z dostępnymi hiperłączami do opracowań szczegółowych, które będą na bieżąco uzupełniane.

 1.Wprowadzenie

   1.1.Wstęp
        Film: Głównym celem jest bezpieczeństwo  - złamany kasztanowiec w Słupsku
   1.2. Ogólna prezentacja drzewa
        Kasztanowiec Benedykt - ogólna informacja i raport sprawy
        Film - Kasztanowiec Benedykt przed Kościołem w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu - 2018

        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - ogólna prezentacja - w stanie bezlistnym - 20-03-18
        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - szczegółowy ogląd - w stanie bezlistnym - 20-03-18
        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18
        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu
        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe” 

   1.3. Uwagi redakcyjne
2. Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu
    2.1. Całość zagadnienia
        2.1.1. Opis ogólny
        2.1.2. Materiały szczegółowe

            Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza – ocena statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa - 10-10-15
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - wiatrołomy w pobliżu po największej wichurze w 2017 r
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - wyłamane cienkie konary w czasie  największej wichury w 2017 r
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - ogląd drzewa przez arborystę - po wichurach w 2017 r
            Film: Kasztanowiec Benedykt - podłużna ''blizna''na konarze od strony północnej - 2018 r

   2.2. Badania – pierwszy etap
        2.2.1. Opis ogólny
        2.2.2. Materiały szczegółowe
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - Konsultanci - KN-MK - 16-01-18
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza -Konsultanci - KN-MK-ERS -17-01-18
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - ERS - 17-01-18 r
           Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza dendrologiczna - Zapytanie ofertowe - wersja przyjęta - 28-03-18 
   2.3. Badania – drugi etap (Próba obciążeniowa )
        2.3.1. Opis ogólny
        2.3.2. Materiały szczegółowe
   2.4. Badania zagęszczenia gruntu i rozmieszczenia korzeni
        2.4.1. Opis ogólny
        2.4.2. Materiały szczegółowe
   2.5. Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych
        2.5.1. Opis ogólny
        2.5.2. Materiały szczegółowe
3. Asekuracja starych wiązań stalowych
    3.1. Opis ogólny
    3.2. Materiały szczegółowe:
        Zdjęcia - stare wiązania stalowe
        Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stalowych - część 1 - 01-08-17
        Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18
        Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy
        Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań - zapytanie ofertowe - 05-04-18
        Kasztanowiec  - stare wiązania stalowe - asekuracja- 13-08-18
        Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika - wytrzymałość na zginanie - 11-01-19
        Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od strony zachodniej - 08-08-18
        Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - przewodnik od strony wschodniej - 08-08-18
4. Metody wzmocnienia docelowego
   4.1. Alternatywne  metody wzmocnienia
        4.1.1. Wiązania linowe
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
               Kasztanowiec - wzmocnienia mechaniczne - wiązania linowe - 23-01-19
              Filmik - Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika
        4.1.2. Podpory
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
        4.1.3. Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa
           a)Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
                
Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D
        4.1.4. Cięcia redukcyjne i obwodowe
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
                Rozważanie miejsc cięć redukcyjnych największego konara (od północy)  
        4.1.5. Inne metody poprawy statyki drzewa
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
   4.2.  Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa
        a) Opis ogólny
        b) Materiały szczegółowe
5. Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny)
    5.1. Opis ogólny
    5.2. Materiały szczegółowe
         Zębniczek północnyClimacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika
         Zębniczek północnyClimacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski
         Zdjecia - Miejsce na konarze, gdzie owocuje grzyb
6. Ograniczenie wpływu szrotówka  kasztanowcowiaczka
      6.1. Opis ogólny
      6.2. Materiały szczegółowe
            Ekologiczna metoda ochrony przed szrotówkiem - nawożenie siarczanem żelaza
7. Sprawa ochrony odgromowej
    7.1. Opis ogólny
    7.2. Materiały szczegółowe
            Opinia Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej - Ochrona odgromowa kasztanowca Benedykta
            Kasztanowiec Benedykt - ochrona odgromowa przez wieżę i maszt -10-05-17
8. Opracowania całościowe – Pielęgnacja i zabezpieczenia
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą PW - 16-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą MK - 12-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą WM - 16-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - Konsultacja z arborystą TD-Green Trees - 17-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą MK-CHD - 10-02-18

9. Podsumowanie 
Podsumowanie bieżące - aktualizacja -09-03-19 jest  w zakładce w punkcie 2.4 
Podsumowanie poprzednie: Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - podsumowanie -26-04-18

IV. Ciąg dalszy w przygotowaniu

V. Informacje uzupełniające

Informacje o kasztanowcu są w zakładkach. Poniżej są też tam przekierowania:

Dzięki życzliwości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  dnia 25-05-2018 r.  w Lubiniu była Konferencja na temat Kasztanowca Benedykta:
zaproszenie na konferencję na stronie PTD
> ralacja z konferencji - tu przekierowanie do zakładki na stronie (punkt 2.)

Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.

brat Paweł Mruk

kontakt: zakrystian@benedyktyni.net       


       

"Dziupla" z dużym kalusem, gdzie pojawia się owocnik grzyba
Wiązanie stalowe sprzed 26 lat
Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18