Odwiedziny roshi Jakusho KwongaOdwiedziny roshi Jakusho Kwonga

W dniach 7-8 maja 2017 r. gościliśmy szczególnego gościa roshi Jakusho Kwonga, amerykańskiego mistrza zen japońskiej tradycji Sōtō oraz przyjaciela naszego klasztoru.

Roshi Jakusho Kwong przybywa prawie rokrocznie od 1988 r. do Lubinia, kiedy to po raz pierwszy został zaproszony przez śp. o. Jana Berezę. Od kilkunastu lat stałym elementem wizyty w naszym klasztorze jest braterska kolacja z naszą wspólnotą, która bywa okazją do wzajemnego poznania oraz wymiany doświadczeń.