Święcenia diakońskie w. br. DanielaŚwięcenia diakońskie w. br. Daniela

We wtorek 21 marca 2017 r. w święto przejścia do nieba św. Ojca Naszego Benedykta podczas wieczornej Mszy św. przeżywaliśmy obrzęd udzielenia święceń diakonatu w. br. Danielowi Robertowi Wańczykowi OSB."

Szafarzem sakramentu święceń był JE ks. bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Obrzęd święceń diakońskich, który składa się ze szczególnej modlitwy oraz nałożenia rąk, został ustanowiony przez Apostołów, którzy postanowili obrać sobie pomocników w służbie na rzecz wspólnoty Kościoła (Dz 6, 1-7). Poprzez wszystkie wieki Kościół powołuje niektórych wiernych, aby oddali się posłudze przy Ołtarzu i Słowie Bożym jako diakoni stali bądź tylko przejściowi, jeżeli pragną przyjąć następnie kapłaństwo. Ponadto Kościół przestrzega zasady, że nikt kto nie pełnił wcześniej posługi diakona nie może być wyświęcony na kapłana.

Diakon podczas Eucharystii służy między innymi odczytując Ewangelię, nierzadko wygłaszając także homilię, pomagając przy obrzędzie ofiarowania chleba i wina, rozdając Najświętsze Ciało i Krew.

Podczas czynności liturgicznych diakon odziany jest w albę ze stułą nałożoną ukośnie z lewego ramienia na prawy bok oraz w szatę odróżniającą go od kapłanów o krótkich i szerokich rękawach zwaną dalmatyką.

Życzymy, aby w. br. Daniel z gorliwością i oddaniem oddawał się posłudze Słowa Bożego oraz wzrastał w swoim powołaniu.