Najokazalszy Kasztanowiec w Polsce jest poważnie zagrożonyNajokazalszy Kasztanowiec w Polsce jest poważnie zagrożony

Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem”, najokazalszym w Polsce, i jednym z najokazalszych w Europie. Wiek ponad 250 lat, obwód ok. 5,4 m, wysokość 25 m, Pomnik Przyrody. Rośnie na terenie Zespołu naszego Opactwa, które jest Pomnikiem Historii i jednym z powodów nadania tego tytułu był także ten Kasztanowiec. Ponadto, to Drzewo rośnie przed wejściem do Kościoła i dlatego, w pewnym sensie, może być traktowane, jako jego szczególne wyposażenie. Jest to rzadki przykład „sakralnej” funkcji Pomnika Przyrody.

Krótki bieg wydarzeń związanych z obecną sytuacją

 Wyłamanie konara

Powszechnie się uznaje, że kasztanowce są podatne na wyłamywanie konarów. Tak też się zdarzyło 3, 5 roku temu, kiedy wyłamał się jeden z konarów, mimo, że na zewnątrz nie wykazywał żadnych oznak.

Owocnik grzyba


2 lata temu zauważyliśmy dość duży owocnik grzyba na największym konarze, co świadczy o możliwości istnienia rozkładu drzewa wewnątrz konaru. W tej sytuacji poprosiliśmy specjalistę o wykonanie ekspertyzy stanu całego drzewa.

Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi za radą pana prof. Marka Siewniaka, przewodniczącego Europejskiej Rady do Spraw Drzew, ogrodziliśmy teren wokół kasztanowca i wyłączyliśmy z użytku fragment chodnika, który jest w zasięgu największego konara. Konar, którego nie dało się odgrodzić, został zabezpieczony wiązaniem – koszt pokryła nasza Gmina w Krzywiniu.

Ekspertyza stanu drzewa

Ekspertyza, finansowana również przez naszą Gminę, wskazuje na konieczność wykonania prac konserwacyjnych i zabezpieczających takich jak: prześwietlenie korony, zakładanie nowych wiązań, projekty i montaż podpór.

Szukanie środków finansowych

Nie mając własnych środków finansowych na takie przedsięwzięcie zwróciliśmy się z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusz po spełnieniu określonych warunków jest gotów udzielić pewnego wsparcia finansowego, ale jest to nie duża suma wobec kosztu całego przedsięwzięcia. Jest nadzieja, na dalszą pomoc z Funduszu, ale nabór wniosków jest raz na rok, przyznane wsparcia mogą być niewielkie, a drzewo wymaga wykonania pilnie zabezpieczenia szczególnie, dlatego, że najbardziej zagrożony wyłamaniem konar jest większy od przewodnika, do którego został przywiązany jeszcze około 15 lat temu.

Całościową opiekę nad przedsięwzięciem jest gotów przyjąć wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony i Uprawy Drzew - pan Stanisław Styczyński, który od wielu lat współpracuje z panem profesorem Markiem Siewniakiem. Zależy nam bardzo, aby tak wyjątkowym Pomnikiem Przyrody zajmowali się najwyższej klasy specjaliści. Wstępnie szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 200 000 zł.

Wniosek z powyższych informacji

Jak wynika z powyższych informacji, aby to wyjątkowe drzewo nie uległo zniszczeniu, jesteśmy zmuszeni szukać źródeł finansowania.

Prośba

Zapraszamy chętnych według możliwości do:

  • Ÿ  wsparcia finansowego,
  • Ÿ  umożliwienie nagłośnienia sprawy np. przez umieszczenie informacji na własnym portalu internetowym, czasopiśmie itp.
  • Ÿ  udzielenia rad.

 

brat Paweł Mruk – z polecenia Przeora – zajmujący się sprawą

E-mail: zakrystian@benedyktyni.net Tel: 698972998

Numer subkonta
(środki wpłacone będą zastrzeżone tylko na cel zabezpieczenia kasztanowca)

Opactwo Benedyktynów
Mickiewicza 6
64-010 Lubiń


54 1600 1462 1842 0189 1000 0003