ObłóczynyObłóczyny

Obłóczyny - tak tradycyjnie nazywa się ceremonia, która miała miejsce w naszej wspólnocie w ubiegły wtorek 11 lutego, w dniu wspomnienia objawień Matki Bożej w Lourdes. Przebywający od kilku miesięcy w klasztorze brat Efrem po raz pierwszy przywdział habit zakonny i rozpoczął nowy etap monastycznej formacji zwany nowicjatem. Ten wyjątkowo ważny w jego życiu okres potrwa dwa lata i ma go przygotować do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

W homilii wygłoszonej podczas ceremonii Ojciec Przeor przypomniał m.in. postać św. Efrema Syryjczyka, który jest patronem naszego młodego brata: "Św. Efrem, diakon, doktor Kościoła i twórca szkoły teologicznej, przez wiele lat prowadził także chór katedralny w Edessie. Był pisarzem i egzegetą rozmiłowanym w Piśmie Świętym. Z jego utworów, pełnych żarliwości i poetyckiego natchnienia, wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej pobożności. Wrażliwość na obecność Boga kazała temu zaangażowanemu w życie Kościoła diakonowi co pewien czas udawać się na pustkowie, aby oddać się tylko modlitwie i uczynkom pokutnym.

Drogi Bracie, niech Twój Święty Patron pomaga Ci znajdować tę błogosławioną równowagę pomiędzy działaniem a modlitwą, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!"