ZobowiązaniaZobowiązania

ZOBOWIĄZANIA OBLATÓW

Oblat benedyktyński, wypełniając swoje powołanie „w świecie”, dąży do pełni chrześcijańskiego życia według wskazań Reguły świętego Benedykta, w sposób możliwy dla niego do zrealizowania.

Uczestniczy w modlitwie Kościoła odmawiając wybraną część Liturgii Godzin, w łączności ze wspólnotą mnichów, z którą się związał.

Rozwija życie osobistej modlitwy w formie odpowiadającej jego powołaniu i duchowym potrzebom.

Regularnie poświęca czas na czytanie Pisma świętego i lekturę duchową.

Zachowuje osobistą łączność ze wspólnotą mnichów, zwłaszcza przez osobę prefekta oblatów. Jeżeli to możliwe, przynajmniej raz w roku przyjeżdża do klasztoru na indywidualne dni skupienia.

Wśród najbliższych i wszędzie, gdzie się znajduje, swoim życiem i słowem daje świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa.

Dzieli się z innymi odkrytym bogactwem charyzmatu benedyktyńskiego.