Nauki ojca KarolaNauki ojca Karola

sites/default/files/3.jpg

 

Ojciec Karol Meissner (ur. 1927 - zm. 2017) kapłan, mnich benedyktyński, odnowiciel opactwa w Lubiniu, a zarazem lekarz. Do zakonu wstąpił już po ukończeniu studiów medycznych. Zajmował się psychologią i psychiatrią. Był autorem wielu cennych publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Służył i wychowwał przez głoszone rekolekcje, konferencje, artykuły oraz porady indywidualne.

Więcej informacji

 

Rekolekcje parafialne wygłoszone w Słupsku w 2004 roku:

Ważne pytaniasites/default/files/glosnik.png  
Miłośćsites/default/files/glosnik.png  
Trudności w małżeństwiesites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Wychowaniesites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Do młodzieżysites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png 
Miejsce Maryisites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png 
Kazanie odpustowe - "O powołaniu"sites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png 

Konferencje pt. "Ślubuję Ci" wygłoszone w Gietrzwałdzie w 2008 roku:

Konferencja 1sites/default/files/glosnik.png 
Konferencja 2sites/default/files/glosnik.png 
Konferencja 3sites/default/files/glosnik.png 
Konferencja 4sites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Konferencja 5sites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Konferencja 6sites/default/files/glosnik.png 

Rekolekcje "O wierze" wygłoszone w Świbnie w 2008 roku:

Konferencja 1sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 2sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 3sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 4sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 5sites/default/files/glosnik.png

Rekolekcje parafialne wygłoszone w Bydgoszczy w 2005 roku:

Rodzina drogą do wolnościsites/default/files/glosnik.png  
Odpowidzialność drogą dojrzałościsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png 
Rozdarcie w nassites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Dziecko - dar czy ciężarsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
Wybierz miłośćsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png

 

Wykład "O miłości" wygłoszony w Warszawie 28 listopada 2006 roku:

Wykład          sites/default/files/glosnik.png

 

Konferencje wygłoszone przez o. Karola Meissnera podczas rekolekcji Kościoła Domowego w Gdańsku w 2007 roku:

Konferencja 1sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 2
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 3sites/default/files/glosnik.png

 

Siedem konferencji wygłoszonych przez o. Karola Meissnera podczas rekolekcji dla małżeństw w Pniewach w 2007 roku:

Konferencja 1sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 2
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 3
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 4
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 5
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 6
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 7
sites/default/files/glosnik.png

Siedem konferencji wygłoszonych przez o. Karola Meissnera podczas rekolekcji dla małżeństw w Gietrzwałdzie w 2007 roku:

Konferencja 1sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 2
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 3
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 4
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 5
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 6
sites/default/files/glosnik.png
Konferencja 7
sites/default/files/glosnik.png

 

Wykłady "Psychologia płciowości" (1966 - 2005) KUL, UAM WT, PAT:

 1. Zagadnienia wstępne

1.1 Konieczność odpowiedzi na cierpienie ludzkiesites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png sites/default/files/glosnik.png

1.2 Teologiczne wyjaśnienie źródła cierpień związanych z płciowością:
następstwa grzechu pierworodnego

sites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
1.3 Drugi opis Dzieła Stworzenia - wnioskisites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png

2. Osoba - podmiot płciowości

2.1 Konieczność właściwej antropologii filozoficznej sites/default/files/glosnik.png
      2.1.2 Rozumność i wolność a działanie płciowe sites/default/files/glosnik.png
      2.1.3 Człowiek istotą społeczną - konieczność wychowaniasites/default/files/glosnik.png
2.2 Płeć a płciowość; istota zagadnienia sites/default/files/glosnik.png
2.3 Płciowość a kulturasites/default/files/glosnik.png
2.4 Psychofizjologiczne ujęcie wrażliwości płciowejsites/default/files/glosnik.png
     2.4.1 Psychofizjologiczne pojęcia "bodźca" i "reakcji na bodziec" 
     2.4.2 Różnica w reaktywności seksualnej zwierząt i człowiekasites/default/files/glosnik.png
     2.4.3 Zachowania płciowe człowieka wyuczoną reakcją na wyuczone kultirawe bodźcesites/default/files/glosnik.png
2.5 Męskość - kobiecość - relacjonalny charakter płcisites/default/files/glosnik.png
     2.5.1 Płciowość rzeczywistością bipolarnąsites/default/files/glosnik.png

3. Miejsce płci w strukturze osoby ludzkiej

3.1 Przekazywanie życiasites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.pngsites/default/files/glosnik.png
     3.1.1 Biologiczna funkcja przekazywania życia  
     3.1.2 Osobowy wymiar przekazywania życia

sites/default/files/glosnik.png

sites/default/files/glosnik.png

     3.1.3 Rodzicielstwo - ojcostwo - macierzyństwosites/default/files/glosnik.png 
 3.2 Funkcje podmiotowe  
     3.2.1 Mężczyzna - kobieta   
     3.2.2 Stosunek do swego ciała  
     3.2.3 Uczucia seksualne   
     3.2.4 Doznania seksualne   
     3.2.5 Kształtowanie modelu męskości i kobiecości   
3.3 Płeć jako tworzywo więzi społecznych sites/default/files/glosnik.png 
     3.3.1 Więź między parą osób sites/default/files/glosnik.png 
     3.3.2 Więzi rodzinne sites/default/files/glosnik.png 
     3.3.3 Miłość - analiza psychologiczna sites/default/files/glosnik.png  
     3.3.4 Życie seksualne małżeństwa sites/default/files/glosnik.png 
     3.3.5 Potrzeba więzi a frustracje  
3.4 Płeć jako tworzywo komunikacji międzyludzkiejsites/default/files/glosnik.png 
     3.4.1 Potrzeba sensu naszych czynówsites/default/files/glosnik.png 
     3.4.2 Zachowania płciowe jako gestysites/default/files/glosnik.png 

4. Funkcje płci w małżeństwie

4.1 Psychologiczne źródła niepowodzenia małżeństwasites/default/files/glosnik.png
4.2 Oczekiwania i wyobrażenia w małżeństwiesites/default/files/glosnik.png
4.3 Wyobrażenia i oczekiwania odnośnie współżyciasites/default/files/glosnik.png
4.4 Trudności żony i mężasites/default/files/glosnik.png 

5. Celibat a funkcje płci

5.1 Konieczność zrozumienia źródeł i motywacji celibatusites/default/files/glosnik.png
5.2 Właściwe rozumienie czystości  - jako wiernościsites/default/files/glosnik.png
5.3 Celibat jako wybór określonej wartości 
5.4 Niewłaściwe rozumienie celibatu 

6. Płciowość i lęki: zagadnienie wychowania i geneza struktur nerwicowych

6.1 Lęk psychospołecznysites/default/files/glosnik.png
6.2 Lęk związny z cielesnym wyrazem płcisites/default/files/glosnik.png
     6.2.1 Problem identyfikacji psychoseksualnej i identyfiacji własnej płcisites/default/files/glosnik.png
     6.2.2 Rola relacji rodzinnych w procesie identyfikacji i akceptacji płcisites/default/files/glosnik.png 
6.3 Lęk etycznysites/default/files/glosnik.png
6.4 Doznanie seksualne i lęksites/default/files/glosnik.png
6.5 Stłumienie i jego skutkisites/default/files/glosnik.png
     6.5.1 Przejawy regresjisites/default/files/glosnik.png
     6.5.2 Anoreksja, bulimiasites/default/files/glosnik.png
     6.5.3 Pochwicasites/default/files/glosnik.png
     6.5.4 Zaburzenia funkcjonalne u mężczyzny 
6.6 Odległe następstwau osoby wykorzystanej w młodszym wieku 
6.7 Wpływ lęków na współżycie w małżeństwie 

 7. Zadowolenie płciowe

7.1 Biologiczna i psychologiczna funkcja zadowolenia seksualnego
7.2 Zadowolenie płciowe a inne postacie przyjemności 
7.3 Uzależniający wpływ doznania płciowegosites/default/files/glosnik.png
     7.3.1 Ogólne wiadomości o uzależnieniachsites/default/files/glosnik.png
     7.3.2 Uzależnienie seksualnesites/default/files/glosnik.png
     7.3.3 Poza seksualne funkcje doznania płciowegosites/default/files/glosnik.png 
          7.3.3.1 Ucieczka w zadowolenie seksualnesites/default/files/glosnik.png
    7.3.4 Uwolnienie od napięcia psychoruchowego 
          7.3.4.1 Charakterystyka napięcia: 
               - zaburzenia zdolności koncentracji 
               - męczliwość 
               - zwiększenie agresywności
 
               - pobudzenie psychoruchowe
 
               - obniżenie nastroju 
               - zaburzenia snu
 
     7.3.5 Zawężenie pola świadomości 
          7.3.5.1 Charakterystyka konfliktów psychicznych i dynamika ucieczki 
               - nie akceptcja siebie 
               - konflikty rodzinne 
               - dotknięcie doświadczeniem smierci
 
               - brak poczucia sensu życia
 
               - zespół nieszczęśliwego dziecka 
     7.3.6 Zadowolenie płciowe a autoportret seksualny 
     7.3.7 Stany depresyjne a zadowolenie płciowesites/default/files/glosnik.png
7.4 Zadowolenie płciowe a frustracja 
     7.4.1 Wpływ trudnosci w życiu seksualnym na wzajemne odniensienia w małżeństwiesites/default/files/glosnik.png

8. Stosunek seksualny: elementy

8.1 Trudnosci i opory w podejmowaniu zbliżeniasites/default/files/glosnik.png
     8.1.1 Rola minionych doświadczeńsites/default/files/glosnik.png
     8.1.2 Zakazy społeczne 
     8.1.3 Obrona własnego terytorium i "ja"sites/default/files/glosnik.png
     8.1.4 Trudnosci kobiety - lęk przed udostępnieniem ciałasites/default/files/glosnik.png
     8.1.5 Marzenia i oczekiwania: "narcyzm" 
     8.1.6 Zaburzenia identyfikacji i akceptacji płci 
     8.1.7 Trudnosci mężczyzny: Lęk przed niesprawdzeniem się 
     8.1.8 Traumatyzujace działanie modelu własnej płci 
     8.1.9 Mozliwe problemy anatomiczne i zaburzenia czynnosciowe 
8.2 Bliskość: charakteystyka (element kontrektacyjny)sites/default/files/glosnik.png
8.3 Więź emocjonalna: charakterystykasites/default/files/glosnik.png
8.4 Doznanie seksualne 
8.5 Frustracja, jej źródła (rola niespełnionych oczekiwań)sites/default/files/glosnik.png 
8.6 Warunki prawidłowości zblizenia płciowego 

9. Rodzące cierpienie zachowania seksualne (nerwice)

9.1 Uzależnienie od doznania seksualnego - określenia, następstwasites/default/files/glosnik.png
     9.1.1 Samogwałt, antykoncepcja, aborcja, petting itd. 
9.2 Więzi rodzinne a zaburzenia w formacji psychoseksualnej 
     9.2.1 Istotna rola więzi rodzinnych w formacji psychoseksualnejsites/default/files/glosnik.png
     9.2.2 Braki w więxiach i nieprawidłowe kształtowanie więzisites/default/files/glosnik.png
     9.2.3 Zakaz kazirodztwa a kształtowanie sie zaburzeńsites/default/files/glosnik.png
9.3 Zaburzenia akceptacji płci 
     9.3.1 Prosta nieakceptacja 
     9.3.2 Transwescytyzm 
     9.3.3 Transseksualizm 
9.4 Zaburzenia identyfikacji psychoseksualnej 
     9.4.1 Niepokój o ciało: społecznie funkcjonujące "modele" 
     9.4.2 Modele brutalnej męskości 
     9.4.3 Kompleks wydolności 
     9.4.4 Modyfikacje wrażliwości seksulanej i ich źródło: 
          - skłonności homoseksualne 
          - pedofilia, zoofilia, fetyszyzm. itd. 
     9.4.5 Zastępcze formy zachowań seksualnych 
9.5 Analiza postwy antykoncepcyjnejsites/default/files/glosnik.png
     9.5.1 Filozofia "szczęścia"sites/default/files/glosnik.png
     9.5.2 Przekonanie o konieczności działania seksualnegosites/default/files/glosnik.png
     9.5.3 Wymuszanie antykoncepcji i bierność seksualnasites/default/files/glosnik.png
     9.5.4 Antykoncepcja a naturalne planowanie rodziny 
9.6 Agresja seksualna: źródła i przejawysites/default/files/glosnik.png
     9.6.1 Agresja - a frustracja 
     9.6.2 Autoagresja 
     9.6.3 Agresja przeciw partnerowi seksualnemu 
     9.6.4 Algolagnia i jej postacie 
     9.6.5 Agresja przeciw dziecku 
9.7 Pornografia, jej wpływ na zycie seksualnesites/default/files/glosnik.png
     9.7.1 Wzorce czerpane z piśmiennictwa i telewizji sites/default/files/glosnik.png

10. Psychoterapia, czy proces wychowania?

10.1 Metody postępowania, warunki? 
10.2 Psychoterapia racjonalna 
10.3 Uczynnienie procesu samowychowania 
10.4 Trudności: 
     10.4.1 Opór 
     10.4.2 Stereotyp dynamiczny 
10.5 Znaczenie oneiroterapii 

11. Zasady wychowywania mężczyzny - kobiety

11.1 Funkcje płciowości w procesie wychowawczymsites/default/files/glosnik.png
11.2 Wartości związane z płciowością jako bodziec rozwojowysites/default/files/glosnik.png
     11.2.1 Rodzinasites/default/files/glosnik.png
     11.2.2 Małżeństwo sites/default/files/glosnik.png
     11.2.3 Życie człowieka - osobysites/default/files/glosnik.png
     11.2.4 Miłość - analiza antropologiczna 
     11.2.5 Wychowawcze znaczenie kolejności omawianych tematów 
11.3 Rozmowy z dziećmi: problem uświadomienia seksualnego