Dzień w klasztorzeDzień w klasztorze

Plan dnia nowicjatu:

5:30 – budzenie  
5:55 – zwoływanie na modlitwy  
6:00 – modlitwa poranna (Jutrznia) 
6:30 – medytacja, rozmyślanie 
7:15 – MSZA ŚW. 
           śniadanie 
8:15 – dyżur i przygotowanie do studium 
8:45 – studium ( obejmuje: Regułę, łacinę, śpiew, historię monastyczną i Pismo św.) 
9:45 – 12:00 praca 
12:15 – modlitwa południowa
          – obiad 
          – czas wolny
14:00 – 16:00 praca 
16:15 – 16:45 lectio divina 
16:45 – 17:20 adoracja 
17:30 – nieszpory
18:00 – kolacja 
18:30 – 19:30 studium 
19:30 – 20:00 refektarz, czas wolny 
20:00 – modlitwy wieczorne (Kompleta i Godzina czytań) 
21:30 – gaszenie świateł