DOM GOŚCIDOM GOŚCI

"Współczesnemu człowiekowi brakuje uporządkowania, brakuje modlitwy, pokoju; brakuje mu samego siebie. By zdobyć znowu panowanie nad sobą i duchową radość, wypada mu szukać drogi do benedyktyńskiego klasztoru."
                (Papież Paweł VI podczas poświęcenia odnowionej Bazyliki na Monte Cassino)

 

SERDECZNIE WITAMY W NASZYM DOMU GOŚCI

Dom Gości jest integralną częścią klasztoru. Oto kilka informacji dla tych, którzy z pożytkiem dla siebie i bez szkody dla innych pragną modlić się i pracować wspólnie z braćmi w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu:

 

1. Prefekt gości

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35). Celą przeznaczoną dla gości niechaj opiekuje się brat o duszy pełnej bojaźni Bożej (Z Reguły św. Benedykta).

Opiekunem wprowadzającym Gościa w życie klasztoru jest mnich do tego wyznaczony, zwany prefektem gości. Z nim ustalamy termin swojego pobytu, określamy jego charakter i czas. Jemu też zgłaszamy wszelkie uwagi i prośby. On też reguluje kontakty Gościa z innymi mnichami. 

2. Modlitwa

A i to należy wiedzieć, że nie wielomówstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie (Z Reguły).

Modlitwy odmawiamy według Monastycznej Liturgii Godzin w języku polskim, jedynie Nieszpory po łacinie. Gość otrzymuje odpowiednie teksy na okres swego pobytu w klasztorze. Przewidziany jest też czas na indywidualną i osobistą modlitwę.

3. Praca

Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym (Z Reguły).

Praca jest ważnym elementem życia duchowego. Również Goście - jeśli wyrażają taką wolę - mają możliwość podjęcia pracy z mnichami, którą ustalają z prefektem gości. Wykonujemy ją zgodnie z duchem Reguły tak, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.

4. Cisza i milczenie

Mnisi powinni przestrzegać pilnie milczenia o każdej porze, zwłaszcza jednak w godzinach nocnych (Z Reguły).

W ciszy naszych serc najłatwiej spotkać Boga. Sprzyja temu milczenie. Czas po Komplecie do śniadania (od g. 21:00 do g. 8:00) jest czasem ścisłego milczenia w klasztorze (w razie konieczności rozmawiamy szeptem). Podobnie też nie rozmawiamy w refektarzu (jadalni).

Na terenie całego klasztoru oraz ogrodu klasztornego obowiązuje godny strój (z zakrytymi ramionami oraz brzuchem).
 

5. Posiłki

Śniadania i kolacje spożywamy indywidualnie, kobiety w osobnym pomieszczeniu. Obiad spożywamy wspólnie, na który udajemy się z wszystkimi po zakończonej Modlitwie w ciągu dnia. Dla Gości przeznaczone są miejsca przy stole środkowym. Przestrzegamy czasu posiłków, by ułatwić pracę usługującym przy stole i sprzątającym w refektarzu. Goście nie mają wstępu do kuchni i pomieszczeń kuchennych.

6. Koszty pobytu

Osoby pragnące odwiedzić nasz klasztor i zamieszkać w nim przez kilka dni, na czas rekolekcji lub dni skupienia, proszone są o kontakt z prefektem gości.

Kobiety przyjmujemy maksymalnie na 3 doby. 

 

Koszty utrzymania (nocleg i wyżywienie) – 80,00 zł od osoby.


UZUPEŁNIENIE:PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZORGANIZOWANYCH GRUP: 

1. Przyjmujemy osoby indywidualne i grupy do 21 osób.

2. Grupy spożywają śniadania i kolacje w refektarzu Domu Gości, gdzie nakrywają dla siebie, a po skończonych posiłkach zmywają naczynia. Produkty na te posiłki są dla nich przygotowywane przed kuchnią klasztorną. Dyżurne osoby z tych grup przenoszą produkty do refektarza gości. Grupy do 10 osób mogą spożywać obiad razem z braćmi w refektarzu zakonnym. Grupy powyżej 10 osób spożywają obiady w refektarzu Domu Gości. Przygotowanie odbywa się jak w przypadku śniadania i kolacji.

3. Dom Gości posiada charakter domu zakonnego. Przyjmujemy tylko takie osoby oraz grupy, które choć w części mogą włączyć się w naszą liturgię godzin oraz uszanować specyfikę miejsca. Grupy nawet o charakterze rekolekcyjnym, które posiadają własny plan rekolekcji, nie uwzględniający wspólnych modlitw z mnichami, prosimy o skorzystanie z domów rekolekcyjnych Archidiecezji Poznańskiej.

4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w sesji medytacyjnej znajduje się na stronie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej: http://lubin-medytacje.pl/zapisy

 
Numer telefonu (65)5118334 lub e-mail: domgosci@interia.pl

I Prefekt Domu Gości:
Brat Filip Burlaga tel. wew. 334

II Prefekt Domu Gości:
Ojciec Daniel Wańczyk tel. wew. 328

 

W związku z prowadzonymi pracami inwestycyjno-remontownymi Dom Gości będzie zamknięty do końca stycznia 2020 r.