Prepozytura św. Marcina w Chojnacie

20 lutego 2023

W ostatnich dniach gościliśmy w naszym opactwie założyciela Stowarzyszenia Św. Marcina, które zajmuje się promowaniem kultu świętego z Tour, szczególnie bliskie benedyktynom ze względu na to, że św. Benedykt przybywszy na wzgórze Monte Cassino zburzył istniejący tam przybytek pogański a na jego miejscu wystawił kaplicę poświęconą właśnie św. Marcinowi. Z tego też względu dwie z czterech prepozytur lubińskich były pod wezwaniem św. Marcina – w Starym Gostyniu i Chojnacie.

Ta ostatnia prepozytura została nadana lubińskim benedyktynom w XIII w. przez księcia Bolesława II dla dobra duszy jego zmarłej żony – litwinki Gandemundy. Oddano benedyktynom wieś Chojnaty w której w pierwszej połowie XIV w. „nastąpiła erekcja tamtejszego kościoła parafialnego ku czci św. Marcina, patrona benedyktynów i to z ich fundacji. Prepozytura została uposażona w wieś Chojnaty z folwarkami i 6 gospodarstwami kmiecymi oraz w dziesięciny folwarczne i kmiece ze wsi Chojnaty Mniskiej Wsi, Zawad, Borszyc, Kowies Małych i Wielkich oraz Kowies Bielin, a nauczyciel w dziesięcinę z folwarku w Zawadach.” Stale przebywało w Chojnatach minimum dwóch lubińskich benedyktynów: prepozyt i wikary, czego ślady odnajdujemy w czytanym codziennie po nieszporach nekrologu, a wynikało to z zlecenia Stolicy Apostolskiej, która orzekła: „każdorazowy opat klasztoru lubińskiego wraz z jego konwentem, na podstawie dawnego zwyczaju, wspólnie zwykli wybierać i wyznaczać jednego z braci swego konwentu na rektora i plebana tegoż kościoła parafialnego i konwenckiego tyle razy, ile było potrzeba, i przedstawiać ordynariuszowi miejsca, przy sposobności sprawowania duszpasterstwa do kanonicznego wprowadzenia na urząd, i dołączyć temuż rektorowi, zwanemu prepozytem, tak wybranemu i wyznaczonemu, czterech mnichów lub trzech, według wymogu czasu, z konwentu lubińskiego, pełniących obowiązki kapłańskie, do części troski pasterskiej i do pomocy w duszpasterstwie, i wedle swego upodobania, życzenia i według zwyczajów zakonu św. Benedykta, przywoływać ponownie do swego klasztoru lubińskiego ze słusznych przyczyn, i żeby nie prowadziło to do bardziej rozluźnionego życia poza klasztorem i nie odwykli tym sposobem od reguły, a wyznaczyć innych na ich miejsce tamże na wikarych.”

Po utracie niepodległości od roku 1801 z rozporządzenia warszawskiego skarbu królewskiego prepozyturę chojnacką pozbawiono samej wsi a nawet i pól, a prepozyci miejsca zadowalali się jedynie należnością 216 talarów z królewskiej kasy, jakie zwykła im wypłacać, wraz z dziesięcinami z niektórych wsi. Ostatnim lubińskim prepozytem był wybrany na to stanowisko w 1804 r. o. Andrzej Wieniecki.

Stowarzyszenie św. Marcina propaguje kult świętego i zbiera wszelkie informacje na ten temat. Według projektu wkrótce powstanie strona internetowa zawierająca wykaz, mapę i opis miejsc związanych  kultem świętego. Trwają też prace nad stworzeniem polskiej odnogi europejskiego szlaku św. Marcina, należącego do Szlaków Kultury zarejestrowanych w Radzie Europejskiej . Główna nitka tego szlaku przebiega pomiędzy Szombathely (miejsce urodzenia świętego na Węgrzech), Tours (grób we Francji), Pavia (dzieciństwo we Włoszech), Worms (gdzie zakończył służbę wojskową – dzisiejsze Niemcy) i Trier (gdzie święty spotkał cesarza). W ostatnich latach szlak św. Marcina rozrasta się na kolejne kraje łącząc miejsca związane z kultem świętego.

W Polsce św. Marcin znany jest przede wszystkim z poznańskich rogali, okazuje się jednak, że w całej Europie można spotkać różne inne formy kultu i jego przenikania do kultury, jak zwyczaj pochodów z zapalonymi pochodniami na 11 listopada, ciasteczka zwane „Marcinkami”, przysłowia związane za zakończeniem prac polowych (Włochy) lub z babim latem (Francja).

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

W niedzielę natomiast niech czytaniem zajmują się wszyscy oprócz tych, których wyznaczono do różnych funkcji. Jeśli zaś ktoś jest tak niedbały i leniwy, że nie chce albo nie może ani rozmyślać, ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania, aby nie był bezczynny. Niechaj bracia chorzy lub słabi otrzymują takie zajęcia, żeby nie groziła im bezczynność, lecz jednocześnie, by nadmiar roboty ich nie przytłaczał lub nie skłaniał do odejścia. Opat powinien mieć wzgląd na ich słabość.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
207 0.090517997741699