Relikwie świętych w lubińskich ołtarzach

1 listopada 2022

Kult świętych w Kościele od wczesnych wieków był związany z relikwiami. Groby męczenników były częstym miejscem modlitw, nad grobami męczenników sprawowano Msze św. Również świątynie były budowane nad grobami świętych jak np. Bazylika św. Piotra nad jego grobem. Od IV wieku przyjął się zwyczaj umieszczania relikwii męczenników w ołtarzach, ze względu na to, że "ciała męczenników stały się ołtarzem dla Boga". Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego uczyniło ten zwyczaj aktualnym stwierdzając, że „należy zachować zwyczaj składania pod ołtarzem poświęconym relikwii świętych, chociażby nie byli męczennikami. Dla uczczenia ciał męczenników oraz in. świętych, jak i dla zaznaczenia prawdy, że ofiara członków wywodzi swój początek z ofiary Głowy, wypada nad ich grobami wznosić ołtarze albo składać relikwie pod ołtarzami tak, by zwycięskie ofiary znalazły się w tym miejscu, gdzie Chrystus jest ofiarą. Lecz On za wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni”.

W naszym kościele opackim dzięki ciągłości i zróżnicowaniu historii poszczególnych ołtarzy możemy odnaleźć różne sposoby umieszczania relikwii w ołtarzach. Nasze najstarsze ołtarze nie posiadały jednolitej kamiennej mensy, jak to jest w dzisiejszym zwyczaju. W środku powierzchni ołtarzowej - drewnianej lub ceglanej, zostawiano specjalne wgłębienie na portatyl (tzw. ołtarz przenośny)- kamień poświęcany przez biskupa z dołączonymi pod nim relikiwiami w celu umieszczenia go w konkretnym ołtarzu. Taki sposób umieszczenia relikwii jest zastosowany we wszystkich ołtarzach bocznych naszego kościoła. W wyniku zmian wystroju kościoła i przebudowy związanej z powstaniem kaplicy św. Benedykta w 1758 roku mianowano o. Celestyna Szwejnerta "przełożonym figuralnych chóru i budowy klasztoru". On to doprowadził do powstania nowych ołtarzy, najpierw czterech murowanych: "najpierw wzniesionych z palonej cegły, od podwalin, potem udoskonalonych sztuką mozaikową" ("primo de latere cocto a fundamentis erecta, deinde opere mosaico perfecta steterunt"), a następnie dwóch drewnianych. Portatyle do wszystkich tych ołtarzy miały formę kamienia osadzonego w drewnianej obudowie w której od spodu pod listwą zamieszczono relikwie. Ze względu na to, że po kasacie klasztoru ołtarz św. Tadeusza został przemianowany na ołtarz św. Leonarda, przy poświęceniu nowego ołtarza wymieniono także portatyl. Zachowany do dziś ma formę kamienia, w którym wyżłobiono w jego wierzchniej powierzchni otwór na relikwie, które zasklepiono kamieniem. Podobną konstrukcję miał portatyl umieszczony w 1954 r. w ołtarzu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W stulecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny doszło do gruntownego remontu naszego prezbiterium i ołtarza głównego, przy którego poświęceniu włożono w powierzchnię mensową nowy portatyl. Współcześnie ołtarz ten posiada już jednolitą mensę kamienną, a relikwie przy poświęceniu zostały umieszczone w otworze przed tabernakulum.

Anno Domini 1759 Die Mercurii qua fuit 11. Aprilis. Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Dominus Josephus Comes in Werbno Pawłowski Dei et Apostolica Sedis Gratia Episcopus Niochensis in Ecclesia Cathedrali Archidiaconus. Vicarius in Spiritualibus et Oficialis Posnaniensis Consecravit hoc Portatile et Reliquiis SS. Mn. Fausti, Lucidi et Bonosa condecoravit Ad altare Sancti Thadei.

W roku Pańskim 1759 w środę, 11 kwietnia; Najjaśniejszy i Najprzewielebniejszy Pan Józef Pawłowski, hrabia w Wierzbnie, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej Biskup Niocheński na katedrze, Archidiakon, Wikariusz Generalny i Oficjał Poznański poświęcił ten portatyl i przyozdobił relikwiami świętych męczenników Fausta, Lucidusa i Bonosy do ołtarza świętego Tadeusza.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35). Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza zaś braciom w wierze (Ga 6,16) oraz pielgrzymom. A zatem, skoro tylko zawiadomią o przybyciu gościa, przełożony i bracia wyjdą mu na spotkanie z całą usłużnością miłości. Najpierw niech się wspólnie pomodlą, później zaś powitają w pokoju. Tego pocałunku pokoju powinno się udzielać dopiero po modlitwie, a nigdy bez niej, a to ze względu na złudzenia pochodzące od diabła. A tak przy powitaniu, jak i przy pożegnaniu gości, należy ich pozdrawiać z wielką pokorą, schylając głowę lub padając przed nimi na ziemię. W ten sposób bowiem oddajemy cześć Chrystusowi, którego przyjmujemy w ich osobach. Po powitaniu wypada zaprowadzić gości na modlitwę, potem zaś razem z nimi usiądzie sam przełożony lub ten, komu on to zadanie zleci. Trzeba przeczytać gościom ku ich zbudowaniu coś z Prawa Bożego, a później okazywać im życzliwość na każdym kroku. Ze względu na gościa przełożony może post naruszyć, chyba że jest to dzień szczególnego postu, którego nie godzi się łamać. Bracia jednak niechaj nadal zachowują zwykłe posty. Z największą troskliwością należy przyjmować ubogich i pielgrzymów, ponieważ w nich to przede wszystkim przyjmujemy Chrystusa. Ludziom bogatym sama ich pozycja zapewnia zawsze szacunek.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
207 0.059226036071777