Cnoty Maryi

1 sierpnia 2022

Nad skrzyżowaniem transeptu w kościele Matki Bożej znajduje się polichromia imitująca kopułę, w której latarni - pozornie najwyższym punkcie – unosi się gołębica, symbol Ducha Świętego. Warto przyjrzeć się bliżej temu malowidłu, gdyż jest dużo bogatsze w formę i treść niż się to na pierwszy rzut oka wydaje.

Projekt polichromii powstał w oparciu o prace dekoratorskie włoskiego jezuity Andrea Pozzo, który w 1693 r. opublikował owoce swoich przemyśleń na temat tworzenia perspektywicznych malowideł na płaskich powierzchniach sklepień kościołów. Porównanie rycin zamieszczonych w tym dziele z realizacją lubińskiej „kopuły” wykazuje całkowitą zależność od włoskiego projektu, zaadoptowaną z wielkim kunsztem artystycznym w Lubiniu i to nie tylko pod względem „architektury” dwóch rzędów korynckich kolumn, ożebrowanego bębna kopuły z kasetonami i latarnią, ale także alegorycznej treści duchowej.

Ze względu na  poświęcenie naszego kościoła Matce Bożej, głównym tematem dekoracji sklepienia są bowiem „Cnoty Maryi”. Choć Ona sama jest na malowidle nieobecna, jednak każda postać za pomocą przypisanych im atrybutów ma wskazywać na bogactwo duchowe Maryi. U podstawy sklepienia, w czterech narożnikach-pendentywach aniołowie reprezentują cnoty kardynalne: sprawiedliwość (biret i zwój), męstwo (naczynie z ogniem), umiarkowanie (klepsydra) i roztropność (księga i zamknięte oczy anioła który jako jedyny głowę ma skierowaną ku ziemi). Drugą grupę zestawu cnót Maryi reprezentują cztery pary postaci namalowane na stiukach, lekko wystających poniżej łuków, co ożywia i dynamizuje całość dekoracji. Aniołowie skierowani na wschód skazują na pobożność Maryi (krzyż opacki) i boleściwość (kielich), natomiast przesuwając spojrzenie w prawo oglądamy postaci wskazujące na kolejne cnoty Matki Bożej: wiarę (płonąca świeca), nadzieję (gołębica w ręce), miłość (serce w ręce), czystość (lilia), mądrość (gołębica na głowie), miłosierdzie (skrzydła na ręce), posłuszeństwo (jarzmo), czystość (zasłona twarzy), gorliwość (naczynie na węgiel). Ponad dolnym rzędem kolumn znajdują się cztery pary puttów wskazujące na głębokie życie duchowe Maryi, natomiast w samej latarni umiejscowiona została gołębica, wskazując na Maryję jako oblubienicę Ducha Świętego.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Jeśli opat chce mieć w klasztorze wyświęconego kapłana lub diakona, niechaj wybierze ze swych mnichów takiego, który byłby godny sprawować kapłańską posługę. Wyświęcony zaś niech się wystrzega wyniosłości i pychy. Niech się nie ośmiela robić czegokolwiek ponad to, co mu zleci opat. Powinien wiedzieć, iż od tej chwili musi się tym bardziej podporządkowywać karności zakonnej. Niech z racji swojej godności kapłańskiej nie zapomina o posłuszeństwie należnym Regule i nakazanej przez nią karności, lecz coraz gorliwiej dąży do Boga. Poza służbą przy ołtarzu niech zajmuje zawsze to miejsce, które wynika z czasu jego wstąpienia do klasztoru, chyba że wybór wspólnoty i wola opata zadecydują, iż swoim życiem zasłużył na miejsce wyższe. Musi jednak wówczas przestrzegać przepisów ustanowionych dla dziekanów i przeorów. Gdyby bowiem ośmielił się postępować inaczej, traktowany będzie nie jako kapłan, lecz jako buntownik. A gdyby nie poprawił się mimo wielokrotnych upomnień, trzeba odwołać się do samego biskupa, jako do świadka. A jeśliby się i wówczas nie poprawił, a wina jego była oczywista, należy go usunąć z klasztoru, ale tylko w takim przypadku, gdy zacięty w uporze nie zechce się podporządkować ani okazać posłuszeństwa Regule.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
200 0.087395906448364