Czas Wielkiego Postu

14 marca 2022

Już wieje na was, katechumeni, zapach szczęścia. Już stoicie w przedsionku królewskiego pałacu. Z lampami czekacie na gody weselne, pełni tęsknoty za królestwem niebieskim (…)”. Tymi słowami Cyryl z Jerozolimy rozpoczyna swoją naukę zawartą w katechezie wstępnej skierowaną na początku Wielkiego Postu do katechumenów, czyli osób przygotowujących się do przyjęcia chrztu.

Klasycystyczna chrzcielnica z końca XVIII w.

Czas Wielkiego Postu jest okresem liturgicznym w życiu Kościoła, w którym mocniej zatrzymujemy się i podejmujemy pokutę i przemianę naszego życia.  Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ten okres odgrywał dużą rolę w życiu osób pragnących przyjąć chrześcijaństwo, a którego uwieńczeniem było zanurzenie się w wodach chrzcielnych w wigilię Nocy Paschalnej.

Czas przygotowywania do chrztu trwał kilka lat, obejmował  dwa etapy: przygotowanie dalsze (dwa - trzy lata), oraz przygotowanie bliższe, już te bezpośrednie, które trwało w okresie Wielkiego Postu. Święty Cyryl, biskup Jerozolimy, przede wszystkim zwraca uwagę na motywację przyjęcia chrztu, dlaczego chcesz zostać chrześcijaninem i zanurzyć się w wodzie chrzcielnej? Katechumeni mają być świadomi, że motywacja chrztu ma wypływać z serca gdyż ten dar wszczepi ich w Kościół, uczyni żołnierzami i da wieczną i niezniszczalną pieczęć Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie.

Do III wieku nie określano w którym miejscu można udzielać chrztu, najstarsza tradycja Didache – Nauka Dwunastu Apostołów – wspomina: „Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Dopiero na przełomie III /IV wieku zaczyna mówić się o konkretnym miejscu udzielania chrztu, a jest nim baptysterium (od gr. „baptisma” - chrzest, „baptein, baptidzein” - co znaczy zanurzać, obmywać), w którym znajdował się basen z wodą, służący do kąpieli chrzcielnej zwykle przez zanurzenie.  Baptysteria były w kształcie kwadratu, krzyża, wieloboczne. Kandydat schodził do wody po schodach. Basen, w którym znajdowała się woda chrzcielna nazywano źródłem (łać. fons).

W baptysterium katechumenom towarzyszył wystrój w postaci inskrypcji i mozaik, najczęściej przedstawiano sceny biblijne takie jak: Dobry Pasterz, Samarytanka przy studni. Te obrazy przybliżały wydarzenia biblijne ale też chroniły katechumenów w tym momencie przed rozproszeniami, ich uwaga była koncentrowana na tym co najważniejsze.

Barokowa chrzcielnica w kształcie winnego grona z XVIII w.

Chrzcielnice, nie tylko te starożytne, ale i współczesne, które znajdują się w naszych świątyniach symbolizują nowe narodzenie. To nowe narodzenie poprzedzone zostaje wyrażeniem pragnienia aby umrzeć dla grzechu. W katechezie wygłoszonej do nowoochrzczonych św. Cyryl z Jerozolimy powie: „ Następnie zaprowadzono was do świętej sadzawki boskiego chrztu, jak Chrystusa złożono z krzyża w pobliskim grobie. Zapytano każdego, czy wierzy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po wyznaniu zbawczej wiary zanurzyliście się trzykroć w wodzie i wynurzyliście się – zaznaczając w tym trzydniowy pobyt Chrystusa w grobie. Jak bowiem nasz Zbawiciel przebywał trzy dni i trzy noce w łonie ziemi, tak i wy w pierwszym wyjściu  z wody naśladowaliście pierwszy dzień Chrystusa w ziemi i noc w zanurzeniu, wyszedłszy zaś z wody znaleźliście się znów jak w pełnym dniu. W tej samej chwili umarliście i narodziliście się  - owa zbawcza woda była dla was równocześnie grobem i matką”.

Warto w tym miejscu zatrzymać się jeszcze nad znaczeniem znajdujących się w kościołach kropielnic. Wchodząc do świątyni zanurzamy dłoń w wodzie święconej i czynimy znak krzyża. W agendzie liturgicznej znajduje się tekst modlitwy poświęcenia wody, jest tam wspomniane aby ta woda przypominała nam nasz chrzest, czyli nasze nowe narodzenie, zerwanie z grzechem. Chrześcijanin powinien być zawsze świadomy tej wielkiej godności jakiej dostąpił, w dniu, kiedy kapłan wypowiedział nad nim słowa: Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i polał głowę wodą.  W tym momencie jak powie Cyryl chrzest nie tylko daje odpuszczenie grzechów ale daje dar Ducha Świętego. 

Kropielnica romańska z piaskowca pochodzącego z Niecki Bolesławskiej odległej o 120 km od Lubinia

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Zerwać ze sposobem postępowania tego świata. Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. Nie działać pod wpływem gniewu. Nie zachowywać urazy. Nie kryć w sercu podstępu. Nie dawać fałszywego znaku pokoju. Nie schodzić z drogi miłości. Nie przysięgać, aby przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa. Prawdę wyznawać sercem i ustami.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
206 0.092042207717896