Odpust Narodzenia NMP

12 września 2021

Historia naszego Opactwa od początku związana jest z kultem Matki Bożej. Legenda przekazana przez kronikarza klasztornego o. Maura Cytrynowicza OSB podawana w XVIII w. brzmiała następująco:

"Od samego początku Królowa nieba upodobała sobie to miejsce, Pierwsi bowiem założyciele tego klasztoru naradzali się między sobą pod czyim wezwaniem ma stanąć sanktuarium. Wtedy jednemu z nich objawiła się Matka Najświętsza  z dzieciątkiem Jezus na rękach i powiedziała: "Libuit mihi me esse in Lubiń" (Spodobało mi się zamieszkać w Lubiniu).  Kiedy ów opowiedział innym swoje widzenie, wszyscy orzekli jednogłośnie, że na życzenie Matki Najświętszej ogłaszają Ją dziedziczką i Panią klasztoru i Kościoła.”

Najstarsza znana nam pieczęć klasztoru pochodząca za dokumentu z 1371 r. przedstawiała Matkę Bożą. W XIII w. klasztor występował w dokumentach jako "Domus s. Marie de Lubiń" (Dom świętej Maryi z Lubinia). Główny ołtarz pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny konsekrował biskup Konrad w 1145 r.

Już w XIII w. ściągały do Lubinia liczne tłumy by uczcić Matkę Bożą w Jej uroczystość. W 1242 r. na odpust tytularny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przybył książę Wielkopolski Przemysław II wraz ze swoim dworem. Konsekracji rozbudowanego kościoła klasztornego pod wezwaniem Narodzenia NMP za czasów opata Alberta dokonał w 1462 r. biskup Mikołaj, sufragan poznański.

 

Fragment barokowego obrazu Narodzenia NMP z początku XVIII w.

Kroniki klasztorne zanotowały, że w uroczystość Narodzenia NMP obowiązywał zwyczaj, według którego zakonnicy klęcząc przed ołtarzem czcili Ją litanią loretańską.  Dwóch kantorów śpiewało litanię, a reszta braci  odpowiadała „ora pro nobis”. Jak ważna dla konwentu była ta uroczystość wskazuje choćby fakt, że zawarcie Filadelfii czyli duchowego związku z OO. Filipinami ze Świętej Góry miało miejsce w wigilię uroczystości Narodzenia NMP w 1734 r.

Nawiązując więc do tak dawnych tradycji tegoroczna sumę odpustową  była celebrowana 12 września 2021 r. o godzinie 11:30, pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Gogóła. Będą to zarazem uroczystości dożynek parafialnych połączone z poświęceniem wieńców i procesją eucharystyczną.

Obecna maryjna pieczęć Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.


Galeria zdjęć: http://www.parafia.benedyktyni.net/galerie/odpust-narodzenia-nmp-2021#1

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

W żadnych okolicznościach bez pozwolenia opata nie wolno mnichowi ani od rodziców, ani od żadnego innego człowieka, ani od innego mnicha otrzymywać listów, poświęconych pamiątek lub choćby najmniejszych podarków. Nie wolno też ich dawać. Gdyby nawet właśni rodzice coś mu przysłali, niechaj nie waży się przyjąć, dopóki nie przedstawi sprawy opatowi. Opat zaś, jeśli poleci przyjąć, sam zadecyduje, komu rzecz tę należy przydzielić, a brat, któremu ją przysłano, niechaj się nie smuci, by nie dawać okazji diabłu . Kto by ośmielił się postąpić inaczej, poniesie karę przewidzianą w Regule.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.082640886306763