Ten dzień jest świętem

8 lipca 2013

Powszedniość i świętowanie przeplatają się w życiu klasztoru jak w każdej społeczności. Obok zwykłych zazwyczaj dni zdarzają się święta – duże i małe, powracające rocznym lub tygodniowym cyklem, ale i wyjątkowo-niepowtarzalne. Święta jednorazowe. Uroczysta profesja monastyczna, śluby, przez które mnich ostatecznie i na zawsze oddaje siebie Bogu i wybranej wspólnocie, jest właśnie takim niepowtarzalnym świętem. W ubiegłą niedzielę 7 lipca złożył ją brat Robert Żmiejko z Koszalina, stając się dwunastym mnichem profesji wieczystej w naszym opactwie.

Nie bez powodu ceremonia miała miejsce podczas niedzielnej Eucharystii, wobec zakonników i przybyłych z daleka bliskich, ale i lubińskich parafian. Wpisana w najważniejsze wydarzenie życia chrześcijańskiej wspólnoty ukazała swój głęboki sens: śluby zakonne nie są uroczystością domową, lecz świętem całego Kościoła, reprezentowanego tutaj przez wspólnotę lokalną. Są znakiem trwającego przez wszystkie czasy dialogu Bożej miłości z ludzką wolnością. Są celebracją tajemnicy Zbawienia, która odtąd będzie się urzeczywistniać jeszcze pełniej w życiu mnicha, a przez niego w świecie.

Rodzina, przyjaciele, współbracia benedyktyni i karmelici, kapłani diecezjalni i jeden z wykładowców poznańskiej uczelni, gdzie brat Robert studiuje teologię – wszyscy oni towarzyszyli mu w tej ważnej chwili. Uroczysta liturgia, spotkania przy stole i przy ognisku, rozmowy, rozmowy, a na domiar – śmietankowo-czekoladowe lody– aż tyle niezawodnych znaków, że ci, którzy w ubiegłą niedzielę spotkali się w opactwie, mieli ważny powód do radości. Tak rzeczywiście było. Wśród licznego tłumu – czytamy w benedyktyńskiej Regule – do którego Pan kieruje swoje słowa, szuka On sobie współpracownika. I znajduje.

 

Wejrzyj zatem, Panie, na tego, którego powołałeś

i ześlij na niego Ducha Uświęciciela,

aby z Twoją pomocą wiernie wypełnił

to, co dzięki Twojej łasce z radością ślubował.

Niech zachowuje, Boże, nienaruszoną czystość,

radosne ubóstwo i ofiarne posłuszeństwo.

Niech się Tobie podoba przez pokorę,

służy z prawdziwym oddaniem

i przylgnie do Ciebie z żarliwą miłością.

Niech w doświadczeniach będzie cierpliwy,

stały we wierze,

niech się raduje nadzieją i działa z miłością.

Niech jego życie buduje Kościół,

przyczynia się do zbawienia świata

i niech będzie jasnym znakiem dóbr niebieskich.

Panie, Ojcze święty, bądź dla tego sługi Twojego

obrońcą i przewodnikiem,

a gdy stanie przed trybunałem Twojego Syna,

bądź mu zapłatą i nagrodą.

Niech się cieszy, że wypełnił swoje zobowiązania

i utwierdzony w Twojej miłości połączy się ze Świętymi

i razem z nimi wielbi Ciebie na wieki.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Jeśli opat chce mieć w klasztorze wyświęconego kapłana lub diakona, niechaj wybierze ze swych mnichów takiego, który byłby godny sprawować kapłańską posługę. Wyświęcony zaś niech się wystrzega wyniosłości i pychy. Niech się nie ośmiela robić czegokolwiek ponad to, co mu zleci opat. Powinien wiedzieć, iż od tej chwili musi się tym bardziej podporządkowywać karności zakonnej. Niech z racji swojej godności kapłańskiej nie zapomina o posłuszeństwie należnym Regule i nakazanej przez nią karności, lecz coraz gorliwiej dąży do Boga. Poza służbą przy ołtarzu niech zajmuje zawsze to miejsce, które wynika z czasu jego wstąpienia do klasztoru, chyba że wybór wspólnoty i wola opata zadecydują, iż swoim życiem zasłużył na miejsce wyższe. Musi jednak wówczas przestrzegać przepisów ustanowionych dla dziekanów i przeorów. Gdyby bowiem ośmielił się postępować inaczej, traktowany będzie nie jako kapłan, lecz jako buntownik. A gdyby nie poprawił się mimo wielokrotnych upomnień, trzeba odwołać się do samego biskupa, jako do świadka. A jeśliby się i wówczas nie poprawił, a wina jego była oczywista, należy go usunąć z klasztoru, ale tylko w takim przypadku, gdy zacięty w uporze nie zechce się podporządkować ani okazać posłuszeństwa Regule.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
200 0.089590787887573