Święcenia kapłańskie o. Daniela Wańczyka

22 marca 2018

W święto przejścia do nieba świętego ojca naszego Benedykta 21 marca 2018 r. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, udzielił święceń prezbiteratu o. Danielowi Wańczykowi.

Pierwsza uroczysta Msza św. zostanie odprawiona przez o. Daniela w Niedzielę Palmową 25 marca o godz. 11.30. 

Modlitwa kończąca homilię arcybiskupią:
Boże nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata i patriarchę mnichów Zachodu, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, błagamy Cię, wesprzyj Twoją łaską tego nowo święconego kapłana. Racz przyjąć go pod Twoją opiekę i czuwaj nad nim w każdej chwili jego życia. Strzeż go od wszelkiego zła duszy i ciała. Uczyń go gorliwym pasterzem powierzonej mu owczarni Chrystusowej, aby kiedyś mógł cieszyć się oglądaniem Twojego oblicza. Amen.


o. Daniel Wańczyk  - urodzony w 1984 r., pochodzi z Mieroszowa na Dolnym Śląsku z parafii św. Michała Archanioła. W 2010 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał z liturgiki o chrzcie na podstawie katechez mistagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego. W tym samym roku rozpoznał powołanie benedyktyńskie i po półrocznym postulacie rozpoczął w naszym opactwie dwuletnią próbę życia zakonnego zwaną nowicjatem, przyjmując za swojego patrona św. Daniela Słupnika, syryjskiego mnicha z V wieku. Swoje pierwsze śluby złożył 16 maja 2013 r. w święto św. Andrzeja Boboli. Przez kilka lat pełnił funkcję zelatora nowicjuszów. Ważnym autorytetem dla o. Daniela jest życie i nauka papieża Benedykta XVI. Jako benedyktyn lubiński zaangażowany jest także w działalność ekumeniczną, zwłaszcza z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz jest członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Od jesieni prowadzi katechezę w szkole podstawowej w Lubiniu. Ponadto troszczy się o naszą klasztorną liturgię, jest opiekunem ministrantów oraz służy naszej wspólnocie parafialnej. 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Jeśli opat chce mieć w klasztorze wyświęconego kapłana lub diakona, niechaj wybierze ze swych mnichów takiego, który byłby godny sprawować kapłańską posługę. Wyświęcony zaś niech się wystrzega wyniosłości i pychy. Niech się nie ośmiela robić czegokolwiek ponad to, co mu zleci opat. Powinien wiedzieć, iż od tej chwili musi się tym bardziej podporządkowywać karności zakonnej. Niech z racji swojej godności kapłańskiej nie zapomina o posłuszeństwie należnym Regule i nakazanej przez nią karności, lecz coraz gorliwiej dąży do Boga. Poza służbą przy ołtarzu niech zajmuje zawsze to miejsce, które wynika z czasu jego wstąpienia do klasztoru, chyba że wybór wspólnoty i wola opata zadecydują, iż swoim życiem zasłużył na miejsce wyższe. Musi jednak wówczas przestrzegać przepisów ustanowionych dla dziekanów i przeorów. Gdyby bowiem ośmielił się postępować inaczej, traktowany będzie nie jako kapłan, lecz jako buntownik. A gdyby nie poprawił się mimo wielokrotnych upomnień, trzeba odwołać się do samego biskupa, jako do świadka. A jeśliby się i wówczas nie poprawił, a wina jego była oczywista, należy go usunąć z klasztoru, ale tylko w takim przypadku, gdy zacięty w uporze nie zechce się podporządkować ani okazać posłuszeństwa Regule.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
200 0.090710163116455