Nowy opat prezes - o. Maksymilian Nawara OSB

18 września 2018

Z wielką radością pragniemy poinformować, że podczas Kapituły Generalnej Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania w Opactwie św. Scholastyki w Subiaco we Włoszech dnia 9 września 2018 roku o. Maksymiliana Nawarę OSB, podprzeora naszej wspólnoty, wybrano nowym Opatem Prezesem naszej Kongregacji.

Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania

Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania wchodząca w skład Konfederacji Benedyktyńskiej Zakonu św. Benedykta powstała w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw na czele z osobą bł. Kolumby Marmiona OSB, opata klasztoru w Maredsous. Skupia ona 27 klasztorów (w przeważającej części męskich) oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Kongregacji Zwiastowania. Na czele kongregacji, która jest luźną federacją klasztorów, stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się wielką autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami, a władza opata prezesa skupia się między innymi na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywaniu ducha monastycznego.

 

 Życiorys o. Maksymiliana Nawary OSB

o. Maksymilian Nawara OSB, imię chrzcielne Robert, urodził się 10 marca 1979 roku w Sosnowcu. Wychował się w rodzinnym Będzinie, gdzie przynależał do parafii pw. Św. Katarzyny Sieneńskiej i Bł. Honorata Koźmińskiego. W 1998 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie. W tym samym roku wstąpił do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Nowicjat rozpoczął w grudniu 1998 roku przybierając nowe imię Maksymilian. Pierwszą profesję monastyczną złożył dnia 11 lipca 2000 roku, a uroczyste śluby dnia 7 września 2003. W latach 2002-2008 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu. Od 2004 roku uczestniczył w Kapitułach Generalnych Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania jako delegat wspólnoty. W 2006 roku przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu po o. Janie Berezie OSB. Od 2006 roku pełni funkcję sekretarza br. Izaaka Kapały, przeora konwentualnego Opactwa w Lubiniu. Święcenia diakonatu przyjął w 2007 roku, a rok później dnia 18 maja święcenia prezbiteratu. Od 2008 roku pełni posługę magistra nowicjatu i postulatu. W dniu 30 października 2012 roku został mianowany podprzeorem Opactwa w Lubiniu. W 2012 roku podczas Kapituły Generalnej został mianowany czwartym asystentem o. Ansgara Schmidta OSB, Opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. W 2015 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu z dziedziny teologii patrystycznej pod tytułem „Teologiczna interpretacja raju w dz.iełach świętego Efrema Syryjczyka i jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów tradycji syryjskich w Indiach”. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu duchowości. Przez około 10 lat był członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Aktywnie zaangażowany w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem zen tradycji Soto.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Dziesiąty stopień pokory: jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane: Głupi przy śmiechu podnosi swój głos (Syr 21,20). Jedenasty stopień pokory: jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, bo jest napisane: Mądry daje się poznać w kilku słowach.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
207 0.062603950500488