• lis 29

  Najstarsze Lubińskie starodruki

   

  Inkunabuły to pierwsze drukowane książki, które zostały wydane w XV w. Lubińska biblioteka w trakcie powiększania swojego zbioru do momentu kasaty posiadała ich przynajmniej sto. Właśnie ten zbiór piętnastowiecznych druków należących do naszego Opac…

 • lis 23

  Gall Anonim w Lubiniu

   

  Od wieków Opactwo Benedyktynów w Lubiniu było łączone z osobą Galla Anonima. Choć współcześni historycy niechętnie widzą w kronikarzu mnicha lubińskiego, to jednak wyniki dzisiejszych badań naukowych wciąż nie są jednoznaczne w określeniu, kim był i…

 • lis 19

  Remontu murów ciąg dalszy

   

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został ukończony VI etap prac remontowych i odtworzeniowych przy zewnętrznym murze otaczającym nasze Opactwo.  Swoje początki obecne mury zawdzięczają opatowi Stanis…

 • lis 11

  Prepozytura św. Marcina

   

  Podczas gdy 11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości, Kościół świętuje uroczyste wspomnienie św. Marcina z Tours. Myśl lubińskich mnichów wędruje wtedy w stronę Starego Gostynia, gdzie znajduje się kościół pod wezwaniem tego świętego, od swoich …

 • lis 7

  Odpust św. Leonarda

   

  Każdego roku na początku listopada przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Leonarda. Czas jego życia przypadał na wczesne średniowiecze. Wraz z rodziną swoje najmłodsze lata spędził na dworze frankońskiego króla Chlodwiga. Po uzyskaniu wieku …

 • lis 3

  Dzień modlitw o kanonizacje i beatyfikacje

   

  Co roku w pierwszą niedzielę listopada obchodzony będzie Dzień Modlitw o Kanonizację Błogosławionych i Beatyfikację Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej. Do grona tych osób zalicza się między innymi o. Bernarda z Wąbrzeźna i o. Leandra Kubika. …

 • lis 1

  Modlitwy za zmarłych w klasztorach

   

  Dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych ustalony na 2 listopada zapoczątkowany został w klasztorach benedyktyńskich w X w. a następnie został rozszerzony na cały Kościół, jak to się dzieje do dziś. W okresie średniowiecza sprawa miejsca pochów…

 • paź 28

  Udzielenie posługi akolitatu

   

  23 października 2021 roku na mszy świętej o godz.: 15:00 w Klasztorze Benedyktyńskim św. Józefa we Lwowie-Sołonce, w obecności sióstr i braci tam zebranych, o. opat Maksymilian R. Nawara OSB udzielił posługi akolitatu br. Efremowi Michalskiemu OSB, …

 • paź 25

  Monastyczny kult Świętych

   

  Początki obchodzenia uroczystości Wszystkich Świętych sięgają czasów rzymskich, kiedy to w maju, w okresie Wielkanocy wspominano wszystkich świętych męczenników i oddawano cześć ich relikwiom. Echa tych najstarszych tradycji odnajdujemy w dawnych ry…

 • paź 18

  Sługa Boży o. Leander Kubik OSB

   

  Bieżącego roku przypada 79. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Leandra Kubika, benedyktyna naszego opactwa zamęczonego w więzieniu we Wronkach 14 października 1942 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowym Kramsku. Tam też w minioną n…

 • paź 11

  Ekshumacja na lubińskim cmentarzu

   

  Oswobodzenie Lubinia spod niemieckiego najeźdźcy nastąpiło 25 stycznia 1945 roku. Dokonała go kolumna złożona z kilkunastu czołgów wraz z oddziałem czerwonoarmistów. Rozstrzelali oni ukrywających się w wiosce żołnierzy niemieckich pomimo, że poddali…

 • paź 5

  Benedyktyński wkład w powstanie i promocję różańca

   

  Ostateczne uformowanie się obecnie znanej nam formy modlitwy różańcowej  zawdzięczamy papieżowi Piusowi V, który zatwierdził różaniec maryjny bullą Consueverunt Romani Pontifices z 17 września 1569 roku. Na rozpowszechnienie tej formy modlitwy mia…

 • wrz 30

  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

   

  Pierwszego dnia października Kościół wspomina św. Teresę od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła i patronkę misji. Jej obraz znajduje się w kościele opackim i to nie przypadkowo. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po okresie niewoli podczas k…

 • wrz 29

  Ołtarz Aniołów Stróżów

   

  Przełom września i października to czas kiedy w liturgii częściej wspomina się istoty czysto duchowe – aniołów. 29 września obchodzimy święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a trzy dni później wspominamy wszystkich Aniołów Stróżów. …

 • wrz 16

  Jesienny wypał

   

  Koniec lata jest czasem zakończenia zbiorów na polach i w ogrodach. Jednak okazuje się, że żniwa mogą nastąpić też w pracowni ceramicznej. Ze względu na podjęte studia akademickie, nasz klasztorny ceramik może poświęcać się swojej sztuce jedynie w c…

 • wrz 12

  Odpust Narodzenia NMP

   

  Historia naszego Opactwa od początku związana jest z kultem Matki Bożej. Legenda przekazana przez kronikarza klasztornego o. Maura Cytrynowicza OSB podawana w XVIII w. brzmiała następująco: "Od samego początku Królowa nieba upodobała sobie to miejs…

 • wrz 11

  Nobilitacja ojca Maksymiliana podczas Synodu Opatów w Rzymie

   

  Wszystkie benedyktyńskie klasztory na całym świecie decyzją papieża Leona XIII w 1893 roku utworzyły strukturę Konfederacji Benedyktyńskiej. Składa się na nią przede wszystkim 19 różnych kongregacji benedyktyńskich. Na czele Konfederacji stoi wybier…

 • wrz 4

  XIX Grodziska Pielgrzymka do grobu ojca Bernarda

   

  W sobotę, 4 września 2021 roku w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu odbyła się msza święta XIX Grodziskiej Pielgrzymki do grobu ojca Bernarda. Z  uwagi na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną i związanym z tym ograniczeniem ilośći osób mogącyc…

 • sie 21

  Pierwsze miesiące klasztoru we Lwowie

   

  Minęły już ponad cztery miesiące od inauguracji klasztoru św. Józefa w Sołonce koło Lwowa i narodzenia się tu specyficznej formy życia benedyktyńskiego w bliźniaczej wspólnocie siostrzano-braterskiej. Cztery miesiące to, wydawać by się mogło niewiel…

 • sie 13

  Zmarł śp. br. Florian Paweł Mazela OSB

   

  13 sierpnia 2021 r. w godzinach wieczornych zmarł śp. br. Florian Paweł Mazela OSB. Urodził się 4 lipca 1947 r., pierwsze śluby w zakonie benedyktyńskim złożył 12 lutego 1978 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył opat prezes benedyktyńskiej K…

 • sie 10

  Pielgrzymujmy do Górki Duchownej

   

  Górka Lubińska, bo taka nazwa najczęściej występuje w starych dokumentach, to wioska wielkopolska leząca w powiecie leszczyńskim, a w dekanacie śmigielskim, około 30 km od Lubinia. Nazwa tej wioski po raz pierwszy występuje w dokumencie z dnia 2 …

 • sie 6

  Ikona Przemienienia Pańskiego

   

  Z okazji święta Przemienienia Pańskiego pragniemy podzielić się radością jaka nas spotkała z powodu daru otrzymanego od Wspólnoty Oblatów w postaci ikony tego święta. Ikona została namalowana przez naszego oblata Juliusza i wręczona w dniu zakończe…

 • lip 29

  IV RAJD MOTOCYKLOWY ŚLADAMI OJCA BERNARDA z WĄBRZEŹNA

   

  W dniach 3-5 września 2021 roku odbędzie się IV Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Benarda z Wąbrzeźna. Spotkanie uczestników i start Rajdu nastąpią w Wąbrzeźnie, gdzie w 1575 roku urodził się ten Sługa Boży. Trasa będzie wiodła przez Grodzisk Wielkopol…

 • lip 18

  Rok Świętego Józefa

   

  W całym Kościele przeżywamy obecnie „Rok Świętego Józefa”. Liczne dokumenty, a także obrazy i rzeźby obecne w naszym Opactwie wskazują, że kult tego Świętego był od wieków obecny na lubińskim wzgórzu. Najstarsza zachowana relacja z wizytacji kanoni…

 • lip 11

  Odpust św. Benedykta i zakończenie Jubileuszu 950-lecia Fundacji Opactwa.

   

  11 lipca 2021 roku przeżywaliśmy podwójną uroczystość: odpust Ojca Naszego św. Benedykta oraz zakończenie Jubileuszowego Roku 950-lecia Fundacji Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, który miał być czasem duchowej odnowy wspólnoty. Uroczystej mszy św. pr…

 • lip 11

  Barokowe kazanie odpustowe ku czci św. Benedykta

   

  11 lipca w całym Kościele obchodzone jest uroczyste wspomnienie św. Benedykta, patrona Europy. Takich uroczystości przez 950 lat istnienia nasz klasztor obchodził wiele. W tym jubileuszowym dla nas roku pragniemy zaprosić do zapoznania się z kazanie…

 • cze 26

  Zapomniana patronka lubińskiej parafii

   

  W oktawie Bożego Ciała delegacje poszczególnych wiosek nosiły zabytkowe rokokowe feretrony z końca XVIII w. Na jednym z nich przedstawiony jest obraz św. Barbary, przedstawionej ze złotym kielichem na tle wieży, w której według legendy święta była p…

 • cze 17

  Gwiaździsta Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

   

  14 lipca bieżącego Roku Świętego Compostelańskiego 2021 nasze Opactwo będzie miejscem przejścia „sztafetowej” pielgrzymki szlakami św. Jakuba. Inicjatywa “Wyjdź z twojej ziemi” rozpoczyna się w czerwcu, w kilku punktach na wschodzie i północy nasze…

 • Maj 16

  Ile lat ma lubiński kasztanowiec?

   

  Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ze względu na niedoskonałość źródeł historycznych, jak i możliwości oceny na podstawie obecnego stanu fizycznego drzewa. Najstarsze obrazy, na których widnieje lubiński kasztanowiec to rycina z „Przyjaciela L…

 • Maj 16

  Opactwo na szlaku

   

  Po utworzeniu metropolii gnieźnieńskiej w 1000 roku, sieć ośrodków kościelnych w Wielkopolsce piastowskiej rozszerzała się, choć nie przekraczała na południu linii Warta – Obra. Właśnie w celu zapełnienia tej białej plamy ufundowano opactwo Lubiński…

 • Maj 14

  Herb Opactwa Benedyktynów w Lubiniu

   

  W jednym z najstarszych katalogów herbów szlacheckich czytamy: „Księżyc jak na nowiu nie pełny, obiema rogami do góry obrócony, żółty w polu niebieskim i dwie głownie otłuczone, z krzyżami i rękojeściami, z których jedna jest przodku księżyca, dr…

 • mar 24

  Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Barnarda z Wąbrzeźna

   

  Szczególna cześć i wiara w skuteczne wstawiennictwo o. Bernarda z Wąbrzeźna trwa nieprzerwanie już od kilku wieków. Poniżej przedstawiamy tekst nowoopracowanej nowenny zaakceptowanej przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu. Nowenna jest formą nabożeńs…

 • mar 22

  Poświęcenie kościoła i klasztoru we Lwowie-Sołonce

  Pierwsze dni benedyktynów w Ukrainie 

  W sobotę dnia 13 marca benedyktyni przybyli do Lwowa, aby wesprzeć żytomierskie mniszki w współtworzeniu klasztoru lwowskiego z perspektywą zapoczątkowania na ziemi ukraińskiej również męskiego życia benedyktyńskiego. Pierwsze ich dni upłynęły na ba…

 • sty 30

  Nowy klasztor we Lwowie – wesprzyj początki

  Inicjacja obecności Benedyktynów na Ukrainie 

  Duchowa droga synów i córek św. Benedykta kontynuowana jest obecnie na Ukrainie przez benedyktynki z Żytomierza oraz siostry Benedyktynki Misjonarki. Opactwo w Żytomierzu pozostaje jedynym benedyktyńskim klasztorem mniszym na Ukrainie. Benedyktynów …

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

W żadnych okolicznościach bez pozwolenia opata nie wolno mnichowi ani od rodziców, ani od żadnego innego człowieka, ani od innego mnicha otrzymywać listów, poświęconych pamiątek lub choćby najmniejszych podarków. Nie wolno też ich dawać. Gdyby nawet właśni rodzice coś mu przysłali, niechaj nie waży się przyjąć, dopóki nie przedstawi sprawy opatowi. Opat zaś, jeśli poleci przyjąć, sam zadecyduje, komu rzecz tę należy przydzielić, a brat, któremu ją przysłano, niechaj się nie smuci, by nie dawać okazji diabłu . Kto by ośmielił się postąpić inaczej, poniesie karę przewidzianą w Regule.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
307 0.24729013442993