AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

RSS

8 listopada przeżywaliśmy w naszej parafii odpust świętego Leonadra. Uroczystej sumie przewodniczył ksiądz prałat Jan Wolniak z diecezji Kaliskiej, który wygłosił także homilię i dokonał uroczystego poświęcenia nowego sztandaru świętego Leonarda.

W poniedziałek 12 października 2015 r. w Gostyniu w klasztorze Księży Filipinów odbyło się  135 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, które skupia 77 przełożonych wyższych 61 instytutów życia konsekrowanego.

Przeor naszej wspólnoty, brat Izaak Kapała, został zamianowany konsultorem komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Szkoła ikony działająca przy naszym opactwie zakończyła weryfikację uczestników II roku nauki.

5 października 2015 roku w naszym opactwie miała miejsce ceremonia obłóczyn brata Tomasza Nurzyńskiego. Zgodnie z Regułą podczas tej ceremonii nasz postulant pragnący podjąć życie we wspólnocie monastycznej został rozebrany ze swoich szat (marynarka i krawat) i ubrany w klasztorne (habit). Pragnienie odmiany życia przypieczętował przybraniem nowego imienia.